Razlaga za različne interesne skupine

Spodnje razlage gibalne pismenosti označujejo nekatere lastnosti, ki bodo idejo približale posameznim interesnim skupinam.

 

 

Starši

Gibalna pismenost je vse tisto, česar se otroci skozi gibanje in telesno dejavnost naučijo o sebi, o drugih ljudeh in o svetu okoli njih. Vključuje razvoj telesnih, miselnih in življenjskih sposobnosti ter razvoj odnosov in vrednot. S spodbujanjem vaših otrok k več gibanja jim boste pomagali, da bodo živeli zdravo, izpolnjeno in produktivno življenje.

 

Šole in učitelji

Gibalna pismenost je celostna otrokova izobrazba, ki se pojavi preko izkušenj v gibanju in telesnih dejavnosti, ki so učencem na voljo. Zanjo je potrebna integracija telesnega, psihološkega, kognitivnega in družbenega razvoja.

 

Otroci in najstniki

Ko se giblje, se uči o sebi, o drugih ljudeh in o svetu okoli sebe. Ko je dejaven ali ko se ukvarja s športom in igro, se uči, kako se telo premika, kaj mu je všeč in kako sodeluje z drugimi. Gibanje mu ponuja pomembne priložnost, skozi katere se lahko nauči dragocenih življenjskih lekcij, hkrati pa v njem uživa in ostaja zdrav. Če uživa v gibanju zdaj in se ukvarja z njim tudi kasneje, mu bo to pomagalo pri ohranjanju zdravja, ko bo starejši.

 

Športne organizacije, športna društva, klubi in trenerji

Gibalna pismenost odraža vse znanje, ki se pojavi, ko se udeleženci ukvarjajo s športom ali rekreativnimi dejavnostmi. Vključuje telesno spretnost, sposobnost reševanja problemov, življenjske spretnosti, načela in vrednote.

Nadaljuje se skozi vse življenje, tako da vse, česar se ljudje naučijo iz katere koli izkušnje športa/aktivnosti (dobrega in slabega), na nek način ostane z njimi.

 

Oblikovalci politike

Gibalna pismenost je vse tisto, česar se ljudje preko gibanja naučijo o sebi, o drugih ljudeh in o svetu okoli njih. Predstavlja celosten razvoj telesnih, čustvenih, kognitivnih in družbenih spretnosti. Spodbujanje ljudi k več gibanja jim pomaga živeti zdravo, izpolnjeno in produktivno življenje. Politiki lahko za nastanek bolj zdrave skupnosti podpirajo zakone, ki spodbujajo gibanje.

 

Raziskovalci in raziskave

Gibalna pismenost odraža mrežo učnih procesov in zmogljivosti, ki so se razvile preko gibanja in telesne dejavnosti in se razvijajo vse življenje ter napredujoč odziv na delovanje v okolju. Odraža holistično integracijo telesnega, psihološkega, kognitivnega in družbenega razvoja

 

Vir: (https://www.sportaus.gov.au/physical_literacy, 2020)