Uvodno srečanje partnerjev CRC-Sport

Objavljeno

Mednarodno, Splošno
Foto2

V Rimu te dni poteka uvodno srečanje partnerjev mednarodnega projekta CRC-Sport, ki je sofinanciran v okviru programa Erasmus+ Sport.

Namen projekta DEVELOPING THE CAPACITY OF SPORTS ORGANISATIONS TO SAFEGUARD THE RIGHTS OF CHILDREN IN SPORT (kratica CRC Sport) je zaščita integritete in vrednot športa ter vzpostavitev varnejšega okolja. Projektna zasnova temelji na prepričanju, da imajo šport in športne organizacije veliko odgovornost, da prispevajo k razvoju mladih in jih vzgajajo kot bodoče državljane, vendar mora strokovni kader v športu izboljšati svoje zmogljivosti, veščine, znanje in razumevanje pri organiziranju in izvajanju športnih dejavnosti na način, da otrokom omogočijo, da rastejo, se učijo, igrajo, razvijajo in cvetijo dostojanstveno in s spoštovanjem njihovih pravic. Cilji projekta CRC Sport so naslednji:
• zmanjšanje pojava kršitev otrokovih pravic v športu;
• krepitev zmogljivosti športnih organizacij na področju varovanja otrok;
• izboljšati kompetence trenerjev in managerjev, ki delajo z mladimi v športu;
• obogatiti učne načrte fakultet na področju športa;
• doseči enotno razumevanje tematike otrokovih pravic v športu;
• razviti jasne in celostne smernice glede vloge športnih organizacij pri ukrepih za varovanje otrokovih pravic na nivoju množičnega športa.

Na sestanku, ki sta se ga udeležila podpredsednik Patrik Peroša in Mojca Markovič, sekretar za mednarodne in nepremičninske zadeve, je bil predstavljen koncept in časovnica projekta, načrtovane aktivnosti ter zadolžitve partnerjev. Drugi del sestanka je bil namenjen diskusiji o definiciji in pomenu vloge zaščite otrok v športu.

Bcc44d3

Podporniki

Nazaj