Steber: SKUPINA B: zveze (zveze društev ali zveze zvez ali zveze društev in zvez)