Skupščina Športne unije Slovenije, 26. 3. 2024

Objavljeno

Člani, Splošno
1d8a6176 1280x925 Mala

Članice ŠUS vabimo na redno letno skupščino Športne unije Slovenije, ki bo potekala v torek, 26. 3. 2024 v Športni hiši Ilirija s pričetkom ob 17.00.
Dnevni red:

 1. Otvoritev
 2. Skupščina 26. 3. 2024
  a.) Izvolitev organov skupščine
  b.) Glasovanje na skupščini
  c.) Dnevni red skupščine
  d.) Poročilo verifikacijske komisije
 3. Poslovno in finančno poročilo 2023
 4. Letni delovni načrt 2024
 5. Program gospodarjenja z nepremičnim premoženjem ŠUS
 6. Razno

Prosimo vas, da svojo udeležbo potrdite s poverilnico, ki jo pred sejo pošljete po e-pošti na naslov spela.orehek@sportna-unija.si.

Gradivo:

Nazaj