Prvim športnim društvom podelili certifikat NVO – standard kakovosti

Objavljeno

Splošno
Certifikat Podelitev

Športna zveza Ljubljana, SIQ ter CNVOS so podelili prve certifikate za nevladne organizacije na področju športa. Med prvimi desetimi certificiranimi društvi tudi člani Športne unije Slovenije.

Športna zveza Ljubljana, Center za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij (CNVOS) in SIQ – Slovenski inštitut za kakovost in meroslovje so prvi uvedli certifikat NVO – standard kakovosti tudi v šport.

V procesu pridobivanja certifikata, ki temelji standardu ISO 9001:2008, so društva prejela povratne informacije o svojem delu, nasvete, kako izboljšati sistem vodenja in učinkovitost, kako čim bolj jasno definirati poslanstvo in določiti prioritete, izboljšati komunikacijo znotraj organizacije in izboljšati finančno transparentnost.

Med prvimi desetimi certificiranimi društvi tudi člani Športne unije Slovenije: Športno društvo GIB, Atletsko društvo Slovan, Klub za ritmično gimnastiko Narodni dom Ljubljana in Športno društvo Trnovo.

Na podelitvi certifikatov je Dejan Crnek, podžupan Mestne občine Ljubljane v nagovoru izrekel priznanje prvim desetim društvom, ki kažejo pot tudi drugim. Certifikat je društvom del športne blagovne znamke, ki izkazuje vrednost njihovega dela na področju športa v Ljubljani.

Mag. Janez Sodržnik, predsednik Športne zveze Ljubljana je izpostavil certifikat kot kakovosten postopek, skozi katerega sam spoznaš, da je to dobro orodje oz. sistem. Dober sistem pa se lahko izvaja samo v kombinaciji s pravimi ljudmi. Prejemnike certifikata je označil kot ambasadorje v športa v Ljubljani in širše.

Pridobljen certifikat je za društva tako dokument, s katerim potrjujejo svoje reference na različnih področjih, izkazujejo svojo transparentnost, učinkovitost in uspešnost, ki so temelj za zaupanje svojih članov in javnosti.

Več o standardu NVO na spletni strani CNVOS – https://www.cnvos.si/kaj-pocnemo/transparentnost-in-kakovost/?fbclid=IwAR0K3MtaGph3KpXtoewlfFkwXu2ZDyhoGKBzW6roLz8e5DlXSG2KwUMIHjY

Nazaj