Objavljen razpis usposabljanja 2. stopnje na področju športne rekreacije

Objavljeno

Člani, Splošno
Fitness Room 1180062 1280

Obveščamo vas, da je Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez objavil razpisa usposabljanja za pridobitev naziva Strokovni delavec 2, športna rekreacija in Strokovni delavec 2, šport starejših. Omenjena naziva predstavljata edini javno veljavni naziv 2. stopnje na področju športne rekreacije in športa starejših v Sloveniji.

S pridobitvijo enega ali obeh nazivov kandidati pridobite dve za vaše delo izredno pomembni in z zakonom določeni kompetenci, in sicer načrtovanje in organiziranje vadbe. Teh dveh kompetenc s pridobljeno prvo stopnjo usposabljanja nimate, je pa izredno pomembno, da si jih za nemoteno opravljanje svojega dela pridobite. Seveda, pa boste s pridobitvijo druge stopnje svoje znanje nadgradili tako z vidika širine usvojenih znanj kot poglobitve znanj, ki jih že imate.

Omenjeno usposabljanje je priložnost za tiste, ki ste na Športni uniji Slovenije opravili usposabljanje za pridobitev naziva Vaditelj športne rekreacije 2 po starem zakonu, kar pomeni, da imate po novem zakonu priznano prvo stopnjo usposobljenosti.

Tečaj se bo odvijal med 1. 3. in 9. 6. 2024 v Ljubljani in na daljavo.

Rok za prijavo je podaljšan do ponedeljka, 26. 2. 2024. Celoten razpis z vsemi pogoji in urnikom usposabljanja boste našli na POVEZAVI.

V primeru dodatnih vprašanj se obrnite na sportzavse@olympic.si.

Nazaj