Mag. Janez Sodržnik novi predsednik Športne unije Slovenije

Objavljeno

Člani, Splošno
1d8a5238 1280x749

Športna unija Slovenije ima novega predsednika – naslednja štiri leta bo organizacijo vodil mag. Janez Sodržnik.

Včeraj se je v prostorih Športne hiše Ilirija odvila volilna skupščina Športne unije Slovenije, ki je zvezi prinesla novo vodstvo. Nekaj več kot 60 delegatov je namreč izvolilo novega predsednika, podpredsednike in člane organov zveze.

Novi predsednik, ki bo Športno unijo Slovenije vodil v mandatu 2024 – 2028, je postal mag. Janez Sodržnik, ki ga je skupščina potrdila tako rekoč soglasno (bil je edini kandidat). V svoji kandidaturi je izpostavil aktivno članstvo s poudarkom na povezovanju in delovanju na lokalnem nivoju, medsektorsko sodelovanje in povezovanje, razvoj ŠUS akademije ter krepitvi poslovno – komercialne dejavnosti in medijske prisotnosti. Jedro delovanja organizacije ostaja njen bogat programski nabor, zato bo ključen sprejem nove programske zasnove, ki bo temeljila na osnovi strateških usmeritev organizacije za obdobje 2024 – 2033. Kot je poudaril, je prav slednje osnova za štiriletno delovanje, v katerega stopa ambiciozno.

Po izvolitvi predsednika so delegati potrdili tri podpredsednike: Dejana Crneka, mag. Patrika Perošo in mag. Klaudijo Redenšek ter ostale predstavnike organov zveze – člane Izvršnega in Nadzornega odbora ter Častnega razsodišča.

Nekdanji predsednik Dejan Crnek se je navzočim delegatom in vsem članicam zahvalil za konstruktivno sodelovanje, posebno zahvalo je namenil tudi pisarni ŠUS z generalnim sekretarjem na čelu. Z organizacijo pa ostaja tesno povezan tudi v bodoče.

Mandatno obdobje 2024 – 2028

Izvršni odbor ŠUS

 • mag. Janez Sodržnik, predsednik
 • Crnek Dejan, podpredsenik
 • mag. Peroša Patrik, podpredsednik
 • mag. Redenšek Klaudija, podpredsednica
 • Bećirević Jovanka
 • Geršak Katarina
 • Kapitler Ivan
 • Kralj Rajko
 • Monnini Marya
 • Recek Branko
 • Rozman Franjo
 • Sitar Matej
 • Zavrl Janez

Nadzorni odbor ŠUS

 • Benedik Gaber
 • Ciuha Avguštin
 • Jarc Tomaž
 • Kovačič Jernej
 • Šibav Zdenko

Častno razsodišče ŠUS

 • Arlič Herman
 • Guček Alojz
 • Mohar Roman
 • Müllner Miran
 • mag. Škerlj Peter

Nazaj