Icehearts Europe projekt se pripravlja na pilotno testiranje

Objavljeno

Mednarodno, Splošno
1d8a4974

Nov pilotni projekt v Sloveniji si prizadeva vzpostaviti strukturirano in varno okolje za ranljive otroke z uporabo načel Icehearts. Med glavnimi cilji so izboljšanje samopodobe in spodbujanje boljšega duševnega zdravja znotraj ciljne skupine, hkrati pa jim omogočiti pozitivno platformo za medsebojno interakcijo. Pilotno testiranje v obliki Icehearts športnih aktivnosti, ki se bo izvajal v šolskem letu 2024/2025, bo sledil modelu Icehearts pod vodstvom Športne unije Slovenije.

Udeleženci bodo otroci in mladostniki različnih starostnih skupin, ki jih socialne službe prepoznajo kot ranljive skupine. Skupine bodo sestavljene iz največ 20 otrok podobne starosti. Skozi skupinske aktivnosti in šport bo projekt ustvarjal občutek skupnosti, hkrati pa negoval socialne veščine in samopodobo udeležencev. Nenehno spremljanje napredka vsakega udeleženca, skupaj z rednimi pregledi in ocenami, bo zagotovilo, da bodo upoštevane individualne potrebe udeležencev. Mentorji bodo pozorno spremljali napredek vsakega otroka, vodili podrobne evidence njihovega razvoja, izzivov in dosežkov ter te informacije poročali ustreznim deležnikom, vključno s starši. Nenehne povratne informacije bodo sprožile prilagoditve podpornega načrta, če bo to potrebno.

Športna unija Slovenije bo nadzirala upravljanje, komunikacijo, spremljanje in koordinacijo dejavnosti, vključno z delavnicami in usposabljanjem mentorjev. Lokalni športni klubi bodo pomagali pri zaposlovanju mentorjev in organizirali aktivnosti na terenu. Regionalni centri za socialno delo bodo poskrbeli za izbiro udeležencev in nudili svetovanje ter podporo, medtem ko bodo občine in šole po svojih zmožnostih prispevale opremo in zmogljivosti. Pobuda predstavlja odlično priložnost za vzpostavitev tesnejšega sodelovanja med lokalnimi deležniki ter za zagovarjanje potrebe po tem programu pred odločevalci na lokalni in nacionalni ravni.

Priprava na pilotno testiranje v praksi ter procesi zaposlovanja in usposabljanja mentorjev, ki vključujejo intervjuje, preverjanje preteklosti, usposabljanja in protokole programa, potekajo že od začetka leta 2024. Predvideva se, da bodo zaposlovanje osebja, priprava objektov in usposabljanje zaključeni do septembra 2024. Celoten program naj bi se začel septembra 2024 in bo sprva trajal do poletja 2025.

Preberite več zgodb o pilotnih projektih Icehearts Europe tukaj.

Podporniki

Nazaj