Erasmus+ Sport Info Day 2024

Objavljeno

Splošno
A1bdf071 F4a3 429b 8bd8 Bb52fc24e575

V torek, 30. januarja 2024, je v Bruslju potekal informativni dan za zainteresirane izvajalce projektov na področju športa, ki so sofinancirani v okviru EU programa Erasmus+. Dogodka sta se udeležila podpredsednik Patrik Peroša in Mojca Markovič, sekretar za mednarodne in nepremičninske zadeve, ki sta izkoristila priložnost za mreženje in spoznavanje novih potencialnih partnerjev na mednarodnem področju.

Na področju športa lahko športne organizacije prijavijo svoje projektne ideje na sledeče ključne ukrepe 2 (KU2) – sodelovanje med organizacijami in institucijami:
sodelovalna partnerstva,
manjša partnerstva,
neprofitne evropske športne prireditve.

Glavni cilj Erasmus+ strateških partnerstev je omogočiti organizacijam, da povečajo kakovost in ustreznost svojih dejavnosti, razvijejo in okrepijo svoje mreže partnerjev, povečajo svoje kompetence za skupno delovanje na transnacionalni ravni, pospeševanje internacionalizacije njihovih dejavnosti ter izmenjava ali razvoj novih praks in metod ter izmenjava in soočanje idej. Med posebnimi prednostnimi nalogami na področju športa so:
spodbujanje zdravih načinov življenja za vse,
spodbujanje integritete in vrednot v športu,
spodbujanje izobraževanja v športu in prek njega,
spodbujanje enakosti in evropskih vrednot v športu in prek njega.

Od leta 2023 pa je tudi za športne organizacije na voljo ključni ukrep 1 (KU1) – učna mobilnost posameznikov: mobilnost osebja na področju športa. Namen tega ukrepa je prispevati k razvoju športnih organizacij s podpiranjem učne mobilnosti njihovega osebja. Splošni cilj tega ukrepa je osebju športnih organizacij, zlasti na področju množičnega športa, omogočiti, da z učno mobilnostjo izboljša svoje kompetence in kvalifikacije ter pridobi nova znanja in spretnosti, tako da nekaj časa preživi v tujini, s čimer prispeva h krepitvi zmogljivosti in razvoju športnih organizacij.

Podporniki

Nazaj