Druga obnova certifikata ZPO za Kemijski inštitut

Objavljeno

Programi, Splošno, Zdravju prijazna organizacija
Certifikat

Celovit program Zdravju prijazna organizacija za Kemijski inštitut (KI) je bil prvič potrjen novembra 2021. V jeseni 2023 smo pričeli z aktivnostmi za drugo obnove certifikata.

Program smo postavili na podlagi analize merljivih kazalnikov zdravja zaposlenih. Na temelju ocene rezultatov in zastavljenih ciljev za leto 2024 smo izdelali terminski plan aktivnosti in ukrepov.

Program zajema področja zdravega življenjskega sloga in spodbujanje gibanja, krepitve in varovanja duševnega zdravja, ukrepe za izboljšanje delovnega področja ter zdrave prehrane. Za izvedene številne aktivnosti je Kemijski inštitut prejel bronasti certifikat ZPO.

Nazaj