Brezplačna testiranja za študente v Mariboru

Objavljeno

Evropska gibalna značka, Splošno
Efb 3

Univerzitetna športna zveza Maribor je v sodelovanju s Športno Unijo Slovenija v mesecu januarju izvedla sklop brezplačnih testiranj za študente z uporabo testne baterije European Fitness Badge. Testiranja so potekala na dveh lokacijah – v Univerzitetnem športnem centru Leona Štuklja ter v Športni dvorani Vrbanska v Mariboru. Študentje so imeli na razpolago tako dopoldanske kot tudi popoldanske termine.

S testiranjem so želeli udeležencem ponuditi predvsem lasten vpogled v stanje svoje splošne telesne pripravljenosti ter primerjavo s sovrstnicami oz. sovrstniki iz celotne Evrope. S pridobljenimi certifikati in končnimi rezultati jih želijo motivirati h gibanju ter k ustrezni skrbi za svojo pripravljenost in splošno zdravje. Povratne informacije bodo študentom služile kot osnova za načrtovanje nadaljnje telesne aktivnosti.

Na zvezi želijo vsakoletno ponavljati omenjena testiranja. Z večletnim spremljanjem rezultatov udeležencev nameravajo analizirati razvoj oz. stagnacijo njihove telesne pripravljenosti v času študija, še posebej ob dejstvu, da športna vzgoja na slovenskih univerzah ni del kurikuluma in je fizična aktivnost povsem prepuščena lastnim odločitvam študentov. Letos so uspešno testirali že več kot 60 udeležencev, dodatna testiranja pa planirajo izpeljati v mesecu marcu.

Projekt European Fitness Badge je finančno podprt tudi s strani Fundacije za šport.

Nazaj