Deseta obletnica ljubljanske skupine Šole zdravja - Dravlje