Regijsko srečanje posavskih skupin Društva Šola zdravja

  • 13.08.2020

V torek 14. julija 2020 smo imeli regijski posvet in srečanje s skupinami, ki delujejo v Posavju. Zaradi varnostnih ukrepov, ki so še vedno aktualni, smo posvet opravili na dveh lokacijah, eno dopoldne v Krškem, drugo pa popoldan v Brežicah. Posveta se je skupaj udeležilo 39 članov, na skupni jutranji telovadbi v Krškem nas je bilo 46. Dogodek je del nacionalnega projekta Slovenija v gibanju, ki združuje vse športno-rekreativne prireditve in redne vadbe po Sloveniji. V okviru projekta je tudi program Aktivno staranje, ki ga izvaja Športna Unija Slovenije. Prireditve so se udeležile predsednica Zdenka Katkič, podpredsednica Bernardka Krnc in sodelavke Brigita Grubič in Neda Galijaš).
V Krškem smo najprej podelili nagrado in priznanje za leto 2019 naši članici Heleni Španovič iz skupine Krško – Desni breg – Park, ki jo podeljujemo zaslužnim članom-prostovoljcem. Podelitve se je udeležila tudi podžupanja občine Krško Ana Nuša Somrak ter Luka Šebek, predsednik Športne zveze Krško. Po končani vadbi »1000 gibov«, ki jo je vodila predsednica društva Zdenka Katkič, je sledilo druženje in posvet o aktualnih zadevah. Predsednica Katkičeva in njene sodelavke smo prisotne seznanile z delovanjem društva in izpeljavo nekaterih dejavnosti v trenutnih razmerah v katerih smo se vsi znašli. Prireditve so se udeležili tudi člani skupin, ki delujejo v občini Sevnica in Brežice.

Fotogalerija