Regijsko srečanje s skupinami Društva Šola zdravja v občini Kamnik

  • 12.08.2020

V torek 9. junija 2020 smo v Kamniku izpeljali regijski posvet in srečanje šestih skupin, ki delujejo v občini Kamnik (Keršmančev park, Podgorje, Eko resort Godič, OŠ Marija Vera, Duplica in Perovčki). Zaradi hudega naliva, nismo mogli telovaditi in smo za naše srečanje mogli poiskati streho v gostilni. Tako smo se še bolj spoznali med sabo in izmenjali izkušnje. Dogodek je del nacionalnega projekta Slovenija v gibanju, ki združuje vse športno-rekreativne prireditve in redne vadbe po Sloveniji. V okviru projekta Aktivno staranje, ki ga izvaja Športna Unija Slovenije, so prisotne člane obiskale predsednica Zdenka Katkič s sodelavkami (Bernardko Krnc, Brigito Grubič in Nedo Galijaš). Po končanem posvetu je sledil slavnostni del, podelitev priznanj Društva Šola zdravja za leto 2019, ki jih običajno slavnostno podelimo na občnem zboru. Podelitev, zaradi omenjene epidemiološke situacije, letos ne moremo opraviti na vseslovenskem nivoju, zato smo tudi ta ritual mogli prilagoditi situaciji. Priznanje DŠZ za leto 2019 je prejela Marinka Podjed iz skupine Kamnik – Eko resort Godič. Priznanja si je Podjedova zaslužila, saj je že več kot 10 let aktivna članica društva, prizadevala si je pri večanju ugleda društva, prispevala k širitvi programa Društva Šola zdravja ter k promociji društva v občini Kamnik in okolici.

Fotogalerija