Razpis Aktivno staranje 2023

Razpis Aktivno staranje 2023

  • 03.04.2023
  • Vabimo članice Športne unije Slovenije, da se pridružijo programu Aktivno staranje, ki združuje projekte Brezplačne vadbe Aktivno staranje, Jutranja telovadba in Festival aktivnega staranja.

Telesna dejavnost je zagotovilo za uspešno staranje, saj ugodno deluje tako na telesno zdravje kot duševno stanje posameznika, pozitivno vpliva pa tudi na socialno vključenost in podaljšano samostojnost starejših. Zadostna telesna dejavnost skozi celotno življenjsko obdobje zmanjšuje možnost pojava krhkosti ter posledične odvisnosti pri starejših - telesna nedejavnost namreč lahko še hitreje vodi v izgubo mišične mase ter slabšanje ravnotežja in koordinacije ter s tem povečano možnost padcev in zmanjšano opravilnost. 

Aktivno staranje je nacionalni program, ki poleg redne telesne vadbe in enodnevnih dogodkov za starejše vključuje osveščanje javnosti, s poudarkom na starejši populaciji in strokovnih delavcev na področju telesne vadbe starejših, o pomenu varne in učinkovite vadbe, ki je ustrezno prilagojena tej populaciji. Vse aktivnosti so za udeležence brezplačne. Namen projekta je starejšim omogočiti brezplačno telesno vadbo ter jih preko osveščanja in informiranja vključiti v redno telesno dejavnost.

Predmet razpisa je sofinanciranje redne telesne vadbe za starejše v okviru projektov BREZPLAČNE VADBE AKTIVNO STARANJE in JUTRANJA TELOVADBA ter sofinanciranje enodnevnih dogodkov FESTIVAL AKTIVNEGA STARANJA, v okviru katerih se izvedejo raznovrstni vadbeni programi, testiranja telesne pripravljenosti in delavnice oziroma predavanja za osveščanje starejših o pomenu telesne dejavnosti v tretjem življenjskem obdobju za ohranjanje vitalnosti ter zdravo in kvalitetno starost, na katerih sodeluje tudi strokovno usposobljen kader, ki vodi programe vadb za starejše. Razpis bo letos potekal od 3. aprila do 12. maja oziroma do porabe razpoložljivih sredstev. Vsako društvo oziroma športna organizacija lahko kandidira z VEČ programi, in sicer morajo biti enodnevni dogodki Festival aktivnega staranja izvedeni v obdobju med 3. aprilom in 31. oktobrom 2023, programi redne telesne vadbe pa morajo biti izvedeni v letu 2023, pri čemer mora posamezen program redne telesne vadbe trajati skupaj vsaj 60 ur letno. Odobrena denarna sredstva morajo izvajalci uporabiti in v celoti nameniti za organizacijo in izvedbo programov redne telesne vadbe za starejše in enodnevne dogodke Festival aktivnega staranja. 

PRIJAVA

Prijava je izvedena tako, da se izpolnjeno prijavnico v Word datoteki skupaj s potrebnimi prilogami posreduje na e-naslov ziga.sodrznik@sportna-unija

Dokumentacija: Razpis Aktivno staranje 2023 in Prijavnica 2023.