V Ljubljani zaključno srečanje partnerjev projekta Active Ageing Festival

V Ljubljani zaključno srečanje partnerjev projekta Active Ageing Festival

  • 08.12.2021
  • Športna unija Slovenije je v sklopu aktivnosti mednarodnega projekta gostila zaključno srečanje partnerjev projekta Active Ageing Festival. Srečanje je potekalo med 5. in 7. decembrom v Ljubljani.

Na sestanku so partnerji med razpravo pregledali in potrdili dokončne verzije produktov projekta Active Ageing Festival ter predstavili primere dobrih praks posameznih partnerjev.

Telesna nedejavnost ni zaskrbljujoča le v Evropi, temveč je trend nizkega nivoja telesne dejavnosti, sploh pri starejši popoulaciji, velika težava tudi v svetu. Pozitivni učinki redne telesne vadbe za vse starostne skupine so izjemni. S tem so se strinjali tudi partnerji projekta. V osrednjem delu sestanka je tekla debata o promocijskih aktivnostih projekta Active Ageing Festival s predstavitvijo kratkih in zabavnih video posnetkov. Na zaključnem sestanku omenjenega projekta, katerega vodi Športna Unija Slovenije, so prisotni partnerji prišli do skupnih ugotovitev oz. zaključkov strnjenih v dveh alinejah:

  • Za vadbo ni nikoli prepozno. Začni danes! #BeActive #StayActive
  • Starejši odrasli potrebujejo ustrezne, varne in skrbno načrtovane programe športne vadbe in telesne dejavnosti, ki koristijo njihovemu dobremu počutju ter ohranjajo njihovo samostojnost in zdravje.

V sklepnem delu sestanka so bile oblikovane smernice o nadaljevanju aktivnosti projekta Active Ageing Festival.

 

Active Aging Festival - Zaključni sestanek, 5. -7. 12. 2021