Razdeljena sredstva sofinanciranja programov ŠUS

Razdeljena sredstva sofinanciranja programov ŠUS

  • 28.07.2020
  • V juliju smo prejeli pozitivno odločbo o sofinanciranju programov ŠUS s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, ki poleg Fundacije za šport vsako leto nameni sredstva za izvedbo programov športne rekreacije.

Tudi letos smo kljub oteženim razmeram prejeli pozitiven odziv na naši prijavo na Javni razpis za izbor izvajalcev letnega programa športa na državni ravni v Republiki Sloveniji v letu 2020. Tako bosta tudi v letu programe Športne unije Slovenije sofinancirala tako Fundacija kot šport kot tudi Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

V pričetku junija smo objavili razpise za programe Slovenija v gibanju, Aktivno staranje, Vadba za zdrav hrbet in Zdrava vadba, za katere smo prejeli številne prijave lokalnih izvajalcev, članic Športne unije Slovenije. Z današnjim dnem zaključujemo omenjene razpise programov Slovenija v gibanju, Aktivno staranje, Vadba za zdrav hrbet in Zdrava vadba, saj so prijavljenim lokalnim izvajalcem razdeljena vsa razpoložljiva sredstva. Društva in športne zveze bodo po elektronski pošti obveščene o višini sofinanciranja izvedbe športnih aktivnosti v okviru omenjenih programov.

Veseli nas dejstvo, da društva in športne zveze kljub težkim razmeram uspešno izvajajo načrtovane športne aktivnosti, seveda s prilagoditvijo veljavnim ukrepom in priporočilom pristojnih institucij. Prepričani smo, da bomo skupaj s strokovnimi delavci članic Športne unije Slovenije še naprej učinkovito izvajali programe in strateške cilje na področju športa za vse.