Za vas smo pripravili raznovrstne spletne delavnice

Za vas smo pripravili raznovrstne spletne delavnice

  • 30.03.2020
  • Izredne razmere želimo čim bolj pozitivno izkoristiti, zato smo za vas pripravili nabor raznovrstnih brezplačnih delavnic v času, ko ste bili zaradi omenjenih ukrepov organizirane telesne vadbe v živo primorani odpovedati.

Nabor spletni delavnic v mesecu aprilu:

Delavnica - webinar: Komunikacija in odnosi z javnostmi
Termin: sreda, 8.4.2020, od 18:00 - 20:00
Predavateljica: Anita Mlakar, Svetovalka za odnose z javnostmi

Delavnica - webinar: Moč javnega nastopa
Termin: četrtek, 9.4.2020, od 18:00 - 20:00
Predavateljica: Anita Mlakar, svetovalka za odnose z javnostmi

Delavnica - webinar: Posebnosti telesne vadbe za starejše
Termin: torek, 14.4.2020, od 17:00 - 19:00
Predavatelj: doc. dr. Primož Pori, prof. šp. vzg.

Delavnica - webinar: Telesna vadba za starejše - vadba ravnotežja kot preventiva pred padci
Termin: torek, 21.4.2020, od 17:00 - 19:00
Predavatelj: doc. dr. Primož Pori, prof. šp. vzg.

Delavnica - webinar: Vzroki za nastanek poškodb in rehabilitacija po poškodbi
Termin: četrtek, 16.4.2020, od 17:00 - 19:00
Predavatelj: Anže Zdolšek, magister kineziologije, študent doktorskega študija kineziologije


Predhodna prijava na posamezno delavnico je obvezna. Prijavo pošljete po elektronski pošti na e-naslov as@sportna-unija.si, in sicer napišete svoje podatke (ime in priimek, letnik rojstva, e-naslov, organizacija oziroma društvo). Za izvedbo delavnic bomo uporabili aplikacijo Zoom. Uporaba je zelo preprosta. Za udeležbo na webinarju se ni potrebno registrirati, temveč boste prejeli link - spletno povezavo, na katero boste kliknili in vas bo povezalo na dotični webinar.

V nadaljevanju podajamo več podrobnosti o načrtovanih delavnicah.

Delavnica - webinar: Komunikacija in odnosi z javnostmi
Termin: sreda, 8.4.2020, od 18:00 - 20:00
Predavateljica: Anita Mlakar, Svetovalka za odnose z javnostmi

Cilji in vsebina predavanja:
Kako postati magnet za medije, prva misel vaših strank, zaupanja vreden poslovni partner in vodja, o katerem bodo s ponosom govorili tudi vaši zaposleni?
Odgovor se skriva v kratici PR = uspešna komunikacija in odnosi z vsemi štirimi stebri vaših javnosti. Brez trdnih temeljev namreč ni mogoče graditi.

Na predavanju bodo udeleženci pridobili zavedanje in znanje o tem, da je dobra, strateško nastavljena komunikacija z vsemi javnostmi, ključ do PRepoznavnosti, povečanega ugleda, večjega uspeha na trgu in PRodaje.
Pojasnila jim bom, zakaj ni dobro, da o odnosih z javnostmi razmišljajo predvsem takrat, ko želijo doseči objave ali prepoznavnost v medijih. Ob tem pa zapostavljajo ostale, za podjetje prav tako pomebne javnosti.
Končni cilj: Usposobljenost za nadaljnje, samostojno komuniciranje z javnostmi: strankami, nadrejenimi in podrejenimi, sodelavci, poslovnimi partnerji in novinarji.

Nekaj vsebinskih izhodišč:
1. Kateri so štirje stebri odnosov z javnostmi in zakaj so pomembni?
2. Kateri so kanali in orodja komunikacije z javnostmi in kako jih uporabljati: družbena omrežja, osebni stiki, e-pošta, e – novice ...
3. Zakaj graditi odnose z obstoječimi javnostmi in ne težiti k visokim številkam?
4. Kaj se je v zadnjih letih spremenilo v komunikaciji in kaj to pomeni za odnose, ki jih gradimo z javnostmi?
5. Kako nagovarjati čustva in se zasidrati v srca naših javnosti?
6. Pregled komunikacije po posameznih stebrih:
- STRANKE
- POSLOVNI PARTNERJI
- ZAPOSLENI IN SODELAVCI
- MEDIJI
7. ODNOSI Z MEDIJI: Gradnja proaktivnih odnosov, pripovedovanje zgodbe, kreativna sporočila za medije, ustvarjanje dogodkov za medije.

 

Delavnica - webinar: Moč javnega nastopa
Termin: četrtek, 9.4.2020, od 18:00 - 20:00
Predavateljica: Anita Mlakar, svetovalka za odnose z javnostmi

Namen predavanja z delavnico je, udeležencem teoretično in praktično pokazati, kako lahko izpopolnijo svojo komunikacijo in javni nastop.

Cilji in vsebina predavanja:
Udeleženci se bodo naučili, kako naj komunicirajo, na kaj morajo paziti pri javnem nastopu, kako se nanj pripraviti in kako obvladovati tremo. Pri tem je pomembna tudi priprava vsebine javnega nastopa, zato bomo pregledali še osnove priprave dobrega teksta in dobre prezentacije.
Končni cilj: Usposobljenost za nadaljnje, samostojno in suvereno komuniciranje z javnostmi in suvereno javno nastopanje.

Nekaj vsebinskih izhodišč:
Kako pripraviti dober javni nastop?
Katera sredstva prepričevanja uporabiti.
Zakaj pripovedovati zgodbe?
Pravila javnega nastopanja.
Skrivnosti dobrega govorca.
Kako nagovoriti vse tipe poslušalcev.
Pomen neverbalne komunikacije.
Obvladovanje strahu in treme.
Elementi glasovne znamke.
Strategije dobre prezentacije.

 

Delavnica - webinar: Posebnosti telesne vadbe za starejše
Termin: torek, 14.4.2020, od 17:00 - 19:00
Predavatelj: doc. dr. Primož Pori, prof. šp. vzg.

V okviru programa Aktivno staranje bo izvedena delavnica Posebnosti telesne vadbe za starejše, ki bo nadaljevanje delavnice na to temo, ki smo jo izvedli lani 30. maja 2019 v Ljubljani. V okviru delavnice bo doc. dr. Primož Pori razložil, čemu je potrebno posvetiti posebno pozornost, ko vodimo vadbo za starejše, čemur bo sledil praktičen prikaz primernih vaj.
Za tiste, ki bi želeli sodelovati na delavnici, ampak niste bili prisotni na lanski delavnici, bo v petek, 17.4.2020, ob 10. uri organizirana delavnica s kratkim povzetkom lanske delavnice in možnostjo vprašanj o tej tematiki.

 

Delavnica - webinar: Telesna vadba za starejše - vadba ravnotežja kot preventiva pred padci
Termin: torek, 21.4.2020, od 17:00 - 19:00
Predavatelj: doc. dr. Primož Pori, prof. šp. vzg.

V okviru programa Aktivno staranje bo izvedena delavnica Telesna vadba za starejše - vadba ravnotežja kot preventiva pred padci. V okviru delavnice bo doc. dr. Primož Pori po kratkem teoretičnem uvodu predavanje namenil praktičnemu prikazu vaj za krepitev ravnotežja, ki so ključne za preventivo pred padci in omilitev poškodb zaradi padcev. Tovrstne vaje je potrebno vključiti v vodeno vadbo, še posebej pri telesni vadbi za starostnike.

 

Delavnica - webinar: Vzroki za nastanek poškodb in rehabilitacija po poškodbi
Termin: četrtek, 16.4.2020, od 17:00 - 19:00
Predavatelj: Anže Zdolšek, magister kineziologije, študent doktorskega študija kineziologije

Predavatelj Anže Zdolšek bo uvodoma razložil teoretične osnove o vzrokih nastanka poškodb, značilnosti najpogostejših poškodb v športu in športni rekreaciji ter faze zdravljenja in rehabilitacije poškodb. Sledil bo praktičen prikaz vaj za rehabilitacijo poškodb, tokrat s poudarkom na zvinu gležnja. V primeru interesa bodo sledile še delavnice s praktičnimi prikazi rehabilitacije drugih pogostih poškodb v športu in rekreaciji.

1. Predstavitev teoretičnega izhodišča poškodb (dejavniki tveganja, pogostejše poškodbe v različnih populacijah, mehanizmi nastanka poškodb).
2. Razlika kronične/akutne poškodbe.
3. Prvi ukrepi po nastanku aktune poškodbe.
4. Poškodba gležnja (teoretično izhodišče).
5. Rehabilitacija po poškodbi gležnja (od 2. do 4. faze - povratka v šport) - praktični prikaz.
6. Preventivni program pred poškodbo gležnja - praktični prikaz vaje.