Preplet generacij na Festivalu aktivnega staranja v Novem mestu

Preplet generacij na Festivalu aktivnega staranja v Novem mestu

  • 28.05.2019
  • Na Osnovni šoli Drska veliko pozornosti namenjajo medgeneracijskemu sodelovanju, temu je bil namenjen tudi dogodek Festival aktivnega staranja.

V okviru Festivala Aktivnega staranja je potekal medgeneracijski ples, ki ga na OŠ Drska organizirajo v drugi polovici meseca maja. Na šolo povabijo veteransko folklorno skupina iz folklornega društva Kres. Njeni člani imajo med 60 in 80 let in učence nižjih razredov naučijo starejše plese, ki so se plesali nekoč. Plese popestrijo z igranjem harmonike, tamburice in kontrabasa.

Na OŠ Drska tudi sicer veliko sodelujejo s starejšimi občani. V mesecu decembru so organizirali novoletno plesno srečanje s tamburaši in starši.  Po predstavitvi sledi skupno plesno rajanje. Ples babic in dedkov je namenjen učencem prvega triletja OŠ. Učence spodbuja k spoznavanju ljudske kulturne dediščine skozi gibanje in k medgeneracijskem povezovanjem.

Aktivno medgeneracijsko povezovanje poteka  tudi preko projekta Pešbus. V projekt so vključeni učenci od 1. do 5. razreda, ki se zjutraj v organiziranih skupinah po točno določenem voznem redu in postanki odpravijo peš v šolo. Skupino vodi spremljevalec (prostovoljec), med katerimi so tudi upokojenci. Namen je medgeneracijsko povezovanje učencev in njihovih spremljevalcev. Prav tako hoja spodbuja otroke kot spremljevalce k večji fizični aktivnosti in zavesti o lastnih zmožnostih.