Razpis European Fitness Badge 2021

Razpis European Fitness Badge 2021

  • 02.06.2021
  • Članice ŠUS vabimo k sodelovanju v projektu European Fitness Badge, v sklopu katerega omogočamo izvedbo brezplačnih meritev telesne pripravljenosti za udeležence vadbenih programov.

S programom European Fitness Badge (EFB) želimo športnim organizacijam ponuditi strokovno pripravljeno baterijo testiranja z zdravjem povezane telesne pripravljenosti, ki omogoča hitro in enostavno izvedbo brez dragih ali težje dosegljivih pripomočkov. Testiranje se lahko izvede v sklopu organizirane skupine vadečih oziroma kot del množičnega športnega dogodka, tako v dvorani kot na zunanjih površinah.

EFB strokovnemu kadru v športnih organizacijah omogoča oceno telesne pripravljenosti vadečih, na podlagi katere se posameznika lahko umesti v zanj primeren program športne vadbe, spremljanje napredka vadečih ter nenazadnje služi kot orodje za motivacijo pri vključevanju v redne programe športne vadbe in ohranjanju zdravega življenjskega sloga.

Posamezniku EFB zagotovi individualno priznanje za zdravo telesno pripravljenost, ki se podeljuje v treh stopnjah. Poznavanje lastnih prednosti in pomanjkljivosti je predpogoj za realno oceno lastnega stanja telesne pripravljenosti, kakor tudi za oblikovanje ciljev in načrtov za aktivnejši življenjski slog, vključno s trajnostnim sodelovanjem pri vadbi in športnih aktivnostih.

Z udeležbo na EFB preizkusu vsak posameznik na enostaven način preveri svojo vzdržljivost, moč, koordinacijo in gibljivost. Na podlagi posameznih rezultatov prejme priznanje za nivo telesne pripravljenosti, ki vključuje tudi individualno svetovanje s priporočili. Svoj rezultat lahko primerja s posamezniki svoje starosti in spola na evropski ravni, s ponovnim testiranjem čez 6 ali 12 mesecev pa lahko preveri svoj napredek.

V sklopu projekta bomo športnim društvom omogočili izvedbo testiranja telesne pripravljenosti European Fitness Badge, ki bo za končne uporabnike brezplačno. Strokovnemu kadru v društvih bomo omogočili udeležbo na brezplačnem izpbraževanju za izvedbo testiranja ter jim tako omogočili samostojno izvedbo testiranja.

EFB testiranja bomo izvajali v sklopu programov Slovenija v gibanju, Teden gibanja, Evropski dan športne rekreacije, Festival aktivnega staranja in Zdravo društvo, in sicer v sklopu enodnevnih dogodkov in dogodkov promocije zdravega in aktivnega življenjskega sloga.

Več informacij najdete v RAZPISU.