Objavljen 1. razpis Zavarovalnice Triglav

Objavljen 1. razpis Zavarovalnice Triglav

  • 09.01.2018
  • Na Zavarovalnici Triglav so objavili 1. Razpis za dodelitev sponzorskih in donatorskih sredstev za leto 2018.

Na razpis se lahko prijavijo pravne osebe, ki imajo sedež v Republiki Sloveniji, in sicer društva, klubi, organizacije, zavodi in druge pravnoorganizacijske oblike s področja športa, kulture, zdravstva, izobraževanja in trajnostnih projektov. Vlagatelji lahko vloge oddajo izključno preko elektronskega obrazca za oddajo vloge oz. prijave, ki je na spletni strani Zavarovalnice Triglav (www.triglav.eu, zavihek: družbena odgovornost, zavihek: sponzorstva).

Vlagatelji naj prijavijo na razpis le projekte, ki se bodo začeli po 15. februarju 2018.

Rok za oddajo vlog na 1. razpis je 26. januar 2018 do 16.00 ure.

Za pomoč in informacije smo vam na voljo do 26. januarja 2018 do 12.00 ure na naslovu sponzorstva@triglav.si.

V letošnjem letu bodo objavili še dva razpisa za dodeljevanje sponzorskih in donatorskih sredstev, ki bosta potekala med aprilom in majem (2. razpis) oziroma septembra (3. razpis).