Uspešne kandidature projektov na Fundaciji za šport

Uspešne kandidature projektov na Fundaciji za šport

  • 04.09.2017
  • V letošnjem letu smo bili na razpisu za uporabo sredstev Fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji uspešni s petimi projekti.

Na področju Dejavnosti interesne športne vzgoje otrok in mladine, športne dejavnosti študentov in športne rekreacije smo uspešni kandidirali s projektom Veter v laseh, Za naravi prijazne športne počitnice ter Jutranja telovadba 1000 gibov na prostem, ki smo ga prijavili skupaj z društvom Šola zdravja. Ponovno sko bili uspešni še s programom informator za zdravo športno rekreacijo.

V sklopu področja gradnje športnih objektov pa smo uspšeno kandidirali s projektom Prenova objekta ŠD Trnovo.

Vse aktivnosti na projektih se izvajajo v skladu z Letnim delovnim načrtom zveze.