Javni razpis za sofinanciranje programov varovanja in krepitve zdravja za leta 2017, 2018 in 2019

Javni razpis za sofinanciranje programov varovanja in krepitve zdravja za leta 2017, 2018 in 2019

 • 22.05.2017
 • Ministrstvo za zdravje je v začetku meseca objavilo Javni razpis za sofinanciranje programov varovanja in krepitve zdravja za leta 2017, 2018 in 2019.

Ključni cilj javnega razpisa je sofinanciranje programov, katerih namen je preprečevanje rabe dovoljenih in prepovedanih drog ter nekemičnih zasvojenosti, opolnomočenje in ozaveščanje na področju kroničnih nenalezljivih bolezni ter varovanje duševnega zdravja.

Predmet razpisa:

 • Sklop 1: Programi preprečevanja rabe, škode in odvisnosti zaradi dovoljenih in prepovedanih drog ter nekemičnih zasvojenosti:
  Področje A: Programi zmanjševanja tvegane in škodljive rabe alkohola;
  Področje B: Programi zmanjševanja rabe tobaka, tobačnih in povezanih izdelkov;
  Področje C: Programi zmanjševanja povpraševanja po prepovedanih drogah in drugih psihoaktivnih snoveh ter preprečevanja nekemičnih zasvojenosti (zasvojenosti z digitalnimi tehnologijami in igrami na srečo).
 • Sklop 2: Programi krepitve duševnega zdravja:
  Področje A: Programi krepitve duševnega zdravja;
  Področje B: Programi svetovanj in psihosocialne pomoči v duševni stiski.
 • Sklop 3: Programi opolnomočenja in ozaveščanja na področju kroničnih nenalezljivih bolezni;
 • Sklop 4: Programi sodelovanja mladih za izvajanje Strategije Republike Slovenije za zdravje otrok v povezavi z okoljem 2012-2020.

Prijava na razpis je možna do petka, 26. maja 2017, do 12 ure. Kot pravočasno bodo upoštevane vloge, ki bodo do omenjenega dneva in ure, ne glede na način dostave, prispele v glavno pisarno Ministrstva za zdravje, Štefanova 5, 1000 Ljubljana, I. nadstropje, soba št. 22.
 
Sredstva za sofinanciranje programov za leta 2017, 2018 in 2019 v okviru razpisa znašajo 8.850.000 EUR. Za leto 2017 znašajo 2.950.000 EUR, za 2018 2.950.000 EUR in za 2019 2.950.000 EUR.

Več informacij in razpisno dokumentacijo najdete TUKAJ.