Razpis za delovno mesto generalnega sekretarja ŠUS

Razpis za delovno mesto generalnega sekretarja ŠUS

 • 30.03.2017
 • Športna unija Slovenije razpisuje delovno mesto generalnega sekretarja Športne unije Slovenije za mandatno obdobje 2017-2020.

Kandidati, ki se bodo prijavili na delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

 • univerzitetna izobrazba (VII/2) družboslovne smeri (po KLASIUS-u družbene, ekonomske in pravne vede),
 • delovanje na vodstvenih funkcijah v društvu ali zvezi (najmanj 10 let),
 • najmanj 10 let izkušenj na primerljivih delovnih mestih oziroma na področju vodenja organizacij enake zahtevnosti po vsebini in številu zaposlenih,
 • poznavanje metod organiziranja in vodenja dela,
 • poznavanje področja športa za vse (ožje športne rekreacije), organiziranost športnih organizacij, ki na tem področju delujejo ter programov, ki se izvajajo,
 • poznavanje področja ravnanja z nepremičninami (facility management) in predstavitev dosedanjih praktičnih izkušenj na tem področju,
 • dobro poznavanje splošnega finančnega poslovanja,
 • poznavanje dela z računalnikom (word, excell, power point),
 • vozniški izpit B kategorije,
 • angleški jezik - višji nivo znanja.

Prijava mora vsebovati:

 • dokazila o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katerih mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter ustanova, pri kateri je bila izobrazba pridobljena (priporočljivo v EUROPASS-u),
 • kratek življenjepis z opisom delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj (priporočljivo v EUROPASS-u),
 • dokazila o znanju tujih jezikov (EUROPASS),

Generalnega sekretarja ŠUS bo za mandatno obdobje 2017 – 2020 imenoval IO ŠUS.

Kandidati morajo vlogo oddati tako po e-pošti na naslov info@sportna-unija.si kot po pošti priporočeno s povratnico, in sicer do 6.4. do 16:00 ure.

Več o razpisnih pogojih in načinu prijave najdete v RAZPISU.