Zbiranje kandidatur za priznanja ŠUS

Zbiranje kandidatur za priznanja ŠUS

 • 13.03.2017
 • Tudi letos članice ŠUS vabimo k predlaganju kandidatov za dobitnike priznanj Športne unije Slovenije. Rok za oddajo kandidatur je 15. april.

Priznanja Športne unije Slovenije se podeljuje za izredne zasluge in uspšeno delovanje posameznikov in organizacij pri razvoju športa za vse. Priznanja so:

 • Zlati red za športne zasluge se podeljuje osebam in organizacijam, ki so se posebno in vidno izkazale in prispevale k razvoju športa za vse, ter da so njihove zasluge trajne v strokovnem in organizacijskem delu v dobrobit športa na območju celotne Slovenije.
 • Srebrni red za športne zasluge se podeljuje osebam in organizacijam, ki so se posebno in vidno izkazale in prispevale k razvoju športa za vse, ter da so njihove zasluge trajne v strokovnem in organizacijskem področju v posameznih regijah ali na področju cele Slovenije.
 • Bronasti red za športne zasluge se podeljuje osebam in organizacijam, ki so se posebno in vidno izkazale in prispevale k razvoju športa za vse, ter da so njihove zasluge trajne v strokovnem in organizacijskem področju v matični športni organizaciji, regijah ali v Sloveniji.
 • Znak za športne zasluge se podeljuje članom športnih društev ter športnim organizacijam, ki posebno uspešno in neposredno izvajajo naloge, ki prispevajo k razvoju športnih dejavnosti - športa za vse.

Kandidatura naj vsebuje:

 • podatke o predlagatelju (naziv in naslov predlagatelja, kontaktni mobilni telefon in e-naslov)
  podatke o kandidatu (priimek in ime, letnica rojstva, kontaktni mobilni telefon in e-naslov / naziv, naslov in datum ustanovitve organizacije, ime, priimek, kontaktni mobilni telefon in e-naslov zakonitega zastopnika)
 • predlog vrste priznanja (zlati red, srebrni red, bronasti red ali znak za športne zasluge)
 • ustrezno pisno utemeljitev (najmanj 2.000 znakov, želeno z foto in drugimi prilogami),
 • priloge po potrebi.

Kandidature se pošlje na elektronski naslov info@sportna-unija.si ali na naslov ŠUS, Vodnikova cesta 155, 1000 Ljubljana s pripisom »za: Komisijo za priznanja« do vključno 15.4.2017. Priznanja bodo podeljena na primerno slovesen način ob ustrezno izbrani priložnosti.

Več informacij je na voljo v POZIVU in na elektronskem naslovu info@sportna-unija.si.