Javni razpis: nagrade in priznanja na področju prostovoljstva

Javni razpis: nagrade in priznanja na področju prostovoljstva

  • 20.02.2017
  • Odbor Republike Slovenije za podelitev državnih priznanj na področju prostovoljstva objavlja Javni poziv k predlaganju kandidatov za nagrado oziroma priznanja na področju prostovoljstva za leto 2016. Čas za oddajo vlog je vse do konca meseca marca.

Predmet javnega poziva je uveljavitev pravice do predlaganja kandidatk/kandidatov za Nagrado oziroma Priznanje Republike Slovenije na področju prostovoljstva za leto 2016 kot najvišji državni priznanji za izjemne dosežke na področju prostovoljstva, njegove promocije in razvoja.

Kandidati so lahko prostovoljci/prostovoljke in prostovoljske organizacije.

Nagrada zaslužnemu prostovoljcu se podeli za življenjsko delo, če se je s svojim prostovoljskim delom izjemno uveljavil in z njim trajno prispeval k razvoju prostovoljstva in družbeni blaginji v Republike Slovenije ali za enkraten izjemen dosežek, če ima ta izjemen vpliv na področju prostovoljstva.

Nagrada zaslužni prostovoljski organizaciji se podeli organizaciji, če je s svojim delom dosegla izjemne in trajne dosežke na področju prostovoljstva na območju Republike Slovenije v časovnem obdobju daljšem od 20 let.

Priznanje se podeli za pomembne dosežke prostovoljcev in prostovoljskih organizacij v obdobju zadnjih petih let.

Odbor lahko podeli največ eno nagrado in šest priznanj s področja prostovoljstva. Višina denarne nagrade  Republike Slovenije za prostovoljstvo za leto 2016 znaša 3.000 evrov, višina denarne nagrade za priznanje Republike Slovenije za prostovoljstvo za leto 2016 pa 1.000 evrov za vsako posamezno podeljeno priznanje.

Več info: JAVNI POZIV