Razpis MIZŠ za izvajalce letnega programa športa

Razpis MIZŠ za izvajalce letnega programa športa

 • 02.02.2017
 • Na MIZŠ so objavili Javni razpis za izbor izvajalcev letnega programa športa na državni ravni v Republiki Sloveniji v letu 2017. Prijave so možne do ponedeljka, 13.2.2017.
Predmet javnega razpisa so naslednje vsebine ter strokovne in razvojne naloge v športu:
 • Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine:
 • Obštudijske športne dejavnosti:
 • Športna vzgoja otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport
 • Vrhunski šport
 • Šport invalidov
 • Športna rekreacija:
 • Šport starejših:
 • Statusne pravice športnikov, trenerjev in strokovna podpora programom:
 • Delovanje športnih organizacij
 • Mednarodna dejavnost v športu
 • Športne prireditve
 • Javno obveščanje v športu
 • Športno obnašanje
 • Preprečevanje dopinga v športu
Okvirna višina sredstev, ki bo zagotovljena v finančnem načrtu Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za leto 2017 in bo na razpolago za sofinanciranje navedenih vsebin ter razvojnih in strokovnih nalog v športu, je 8.700.627 EUR.

Vloge morajo biti poslane ali dostavljene na naslov Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Direktorat za šport, Masarykova cesta 16, 1000Ljubljana, najkasneje do 13. februarja 2017. Celoten razpis je na voljo TUKAJ.

Športna unija Slovenije se bo tako kot preteklo leto na razpis prijavila tudi na področju Delovanje športnih organizacij. Obvezna priloga vlogi je poimenski seznam individualnih članov društev članic, zato članice prosimo za seznam vaših vadečih. Seznam naj vključuje ime in priimek posameznega člana. Pomembno - seznam mora biti podpisan s strani predsednika oziroma zastopnika društva in ožigosan, v kolikor poslujete z žigom.

Seznam nam prosim posredujte do četrtka, 9.2.2017, in sicer skenirano na elektronski naslov sus@sportna-unija.si ali po navadni pošti na naslov: Športna unija Slovenije, Vodnikova cesta 155, 1000 Ljubljana.