Javni razpis Fundacije za šport 2017

Javni razpis Fundacije za šport 2017

  • 18.10.2016
  • Objavljen je javni razpis Fundacije za šport za sofinanciranje športnih dejavnosti, raziskovanja in razvoja športa ter založništva v športu v letu 2017.

Predmet razpisa je sofinanciranje izvajalcev programov športnih dejavnosti, raziskovanja in razvoja športa ter založništva v športu, v okvirni višini 5.600.000 EUR, in sicer:

1. Športne dejavnosti: 4.800.000 EUR, od tega:
a) za dejavnosti vrhunskega športa - programe reprezentanc: 1.920.000 EUR,
b) za dejavnosti športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport - programe reprezentanc: 1.800.000 EUR,
c) za dejavnosti interesne športne vzgoje otrok in mladine, športne dejavnosti študentov in športno rekreacijo: 744.000 EUR,
d) za druge programe: 96.000 EUR,
e) za neposredne potrebe vrhunskih športnikov: 240.000 EUR,
2. Raziskovanje in razvoj športa: za programe dejavnosti raziskovanja in razvoja športa, za nakup tehnologij za spremljanje in razvoj športne vadbe, za znanstvene in strokovne raziskovalne projekte in za druge programe razvoja športa: 680.000 EUR.
3. Založništvo v športu: za revije ali knjige s strokovnimi vsebinami, za revije namenjene otrokom in mladini, za znanstvene revije, ki uresničujejo javni interes na področju športa ter za strokovne internetne vsebine: 120.000 EUR.
Upravičeni prijavitelji Na razpis se lahko prijavijo vse pravne osebe javnega ali zasebnega prava in zasebniki, ki izpolnjujejo predpisane pogoje za izvajanje dejavnosti na področju športa. Pogoji za sofinanciranje izvajalcev so določeni v pravilniku o pogojih, merilih in postopku za razporeditev sredstev Fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji.

Na razpis se lahko prijavijo vse pravne osebe javnega ali zasebnega prava in zasebniki, ki izpolnjujejo predpisane pogoje za izvajanje dejavnosti na področju športa. Pogoji za sofinanciranje izvajalcev so določeni v pravilniku o pogojih, merilih in postopku za razporeditev sredstev Fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji.

Rok prijave: 14. november