Zbiramo kandidature za priznanja in zahvale ŠUS

Zbiramo kandidature za priznanja in zahvale ŠUS

 • 23.10.2015
 • Na osnovi Pravilnika o podeljevanju priznanj Športne unije Slovenije se poziva športne organizacije, društva, posameznike ter organe Športne unije Slovenije, da predlagajo kandidate za dobitnike priznanj Športne unije Slovenije. Športnim društvom - članice ŠUS, ki so v letošnjem letu obeležila okroglo obletnico delovanja, pa ŠUS podeli zahvalno listino za neprekinjeno delovanje na področju športne rekreacije.
Športne organizacije, društva, posameznike ter organe Športne unije Slovenije pozivamo k predlaganju kandidatov za dobitnike priznanj Športne unije Slovenije. Priznanja se podeljuje za izredne zasluge in uspešno delovanje organizacij in posameznikov pri razvoju športa za vse.
 
Priznanja so:
 • Zlati red za športne zasluge se podeljuje osebam in organizacijam, ki so se posebno in vidno izkazale in prispevale k razvoju športa za vse, ter da so njihove zasluge trajne v strokovnem in organizacijskem delu v dobrobit športa na območju celotne Slovenije.
 • Srebrni red za športne zasluge se podeljuje osebam in organizacijam, ki so se posebno in vidno izkazale in prispevale k razvoju športa za vse, ter da so njihove zasluge trajne v strokovnem in organizacijskem področju v posameznih regijah ali na področju cele Slovenije.
 • Bronasti red za športne zasluge se podeljuje osebam in organizacijam, ki so se posebno in vidno izkazale in prispevale k razvoju športa za vse, ter da so njihove zasluge trajne v strokovnem in organizacijskem področju v matični športni organizaciji, regijah ali v Sloveniji.
 • Znak za športne zasluge se podeljuje članom športnih društev ter športnim organizacijam, ki posebno uspešno in neposredno izvajajo naloge, ki prispevajo k razvoju športnih dejavnosti - športa za vse.
Kandidatura mora vsebovat:
 • podatke o predlagatelju (naziv in naslov predlagatelja, kontaktni mobilni telefon in e-naslov)
 • podatke o kandidatu (priimek in ime, letnica rojstva, kontaktni mobilni telefon in e-naslov / naziv, naslov in datum ustanovitve organizacije, ime, priimek, kontaktni mobilni telefon in e-naslov zakonitega zastopnika)
 • predlog vrste priznanja (zlati red, srebrni red, bronasti red ali znak za športne zasluge)
 • ustrezno pisno utemeljitev (najmanj 2.000 znakov, želeno z foto in drugimi prilogami),
 • priloge po potrebi.
Kandidature se pošlje na elektronski naslov info@sportna-unija.si ali na naslov ŠUS, Vodnikova cesta 155, 1000 Ljubljana s pripisom »za: Komisijo za priznanja« do vključno 9.11.2015. Priznanja bodo podeljena na primerno slovesen način ob ustrezno izbrani priložnosti. 
 
Več informacij je na voljo v Pozivu in na elektronskem naslovu info@sportna-unija.si.
 
Športna unija Slovenije po Pravilniku o podeljevanju priznanj ŠUS društvu, članu ŠUS, za vsakih 5 let delovanja v okviru zveze podeli zahvalno listino ŠUS s čestitko za neprekinjeno delovanje na področju športne rekreacije in vzgoje ter za prispevek k razvoju športnih dejavnosti - športa za vse.
 
Društva prejmejo priznanja ob posebnih obletnicah svojega delovanja v okviru zveze, in sicer za: 
 • 25 let - bronasto priznanje, 
 • 50 let - srebrno priznanje, 
 • 75 let - paladijevo priznanje, 
 • 100 let - zlato priznanje, 
 • 125 let - platinasto priznanje ter
 • 150 let - diamantno priznanje.
Vsa društva - članice ŠUS, ki so v letu 2015 obeležila okroglo obletnico delovanja (t.j. za vsakih 5 let delovanja ali pa vsakih 25 let), se poziva, da pošljejo ustrezno vlogo, ki mora zajemati sledeče podatke:
 • podatke o predlagatelju (naziv in naslov predlagatelja, kontaktni mobilni telefon in e-naslov)
 • datum ustanovitve in letošnja obletnica delovanja
 • kratka predstavitev društva
Vloge se pošlje na elektronski naslov info@sportna-unija.si ali na naslov ŠUS, Vodnikova cesta 155, 1000 Ljubljana s pripisom »za: Komisijo za priznanja« do vključno 9.11.2015. 
 
Priznanja bodo podeljena na primerno slovesen način ob ustrezno izbrani priložnosti.