Vabilo k oddaji ponudbe - informacijska podpora

Vabilo k oddaji ponudbe - informacijska podpora

  • 16.09.2015
  • Razpis za celovito informacijsko podporo Športni uniji Slovenije je podaljšan. Zainteresirani ponudniki se lahko prijavite do vključno 25. septembra.
Zainteresirane ponudnike vabimo, da oddajo svojo pisno ponudbo za celovito informacijsko podporo Športni uniji Slovenije. Izbrani partner bo za naročnika po predhodnem razgovoru nadgradil in izboljšal obstoječo celovito rešitev informacijskega sistema.
 
Ponudnik mora imeti znanja ter izkušnje na področju:  
  • programskega jezika C#, razvojno okolje Visual Studio 2013 ali novejši
  • Microsoft SQL Server 2014 (predvsem znanje izdelave relacijskih podatkovnih baz in administracije SQL Serverja)
  • poznavanje oz. uporaba jQuery, Bootstrap 
  • vsaj en srednje velik projekt na platformi ASP.NET MVC 4 ali 5 (op. IS ŠUS je narejen z ver. 5)
  • in druga sorodna znanja, izkušnje in veščine.
Za pravočasno prispele ponudbe se bo štela elektronska pošta, poslana na info@sportna-unija.si ali v pisni obliki posredovana na naslov ŠUS, Vodnikova 155, 1000 Ljubljana, s pripisom VOP-16/2015 do vključno 25.9.2015.
 
Vse informacije v zvezi s tem povabilom se lahko dobi osebno na Vodnikovi cesti 155, Ljubljana pri Mojci Koligar (obvezna predhodna najava na telefon 041/749-991).
 
Več informacij o vsebini ponudbe in postopku prijave je na voljo v priloženem VABILU.