Vabilo k oddaji ponudbe - odkup gozdnih in/ali kmetijskih zemljišč

Vabilo k oddaji ponudbe - odkup gozdnih in/ali kmetijskih zemljišč

  • 21.07.2015
  • Športna unija Slovenije proda več nepremičnin, ki v naravi predstavljajo gozdna in kmetijska zemljišča na različnih območjih po Sloveniji. Vse zainteresirane ponudnike vabimo k oddaji pisnih ponudb.
Predmet ponudbe so naslednja gozdna in/ali kmetijska zemljišča:
 
ZAPOREDNA ŠT. 1-15/2015
Vrsta nepremičnine: Gozdno zemljišče 
Lokacija: Občina Dolenjske Toplice
Parcele: Št. k.o.: 1500; Naziv k.o.: Dobindol; Št. parcele: 4093/172, 4093/200, 4093/201, 4093/202, 4093/203.
Minimalna cena: 13.000,00 EUR (po cenitvi)
Dimenzije: površina skupaj  7548 m2.
 
ZAPOREDNA ŠT. 2-15/2015
Vrsta nepremičnine: Gozdno zemljišče in travnik 
Lokacija: Občina Kamnik
Parcele: Št. k.o.: 1923; Naziv k.o.: Motnik; Št. parcele: 7/2, 8. 
Minimalna cena: 1.049,30 EUR (po cenitvi)
Dimenzije: površina skupaj  1499 m2.
 
ZAPOREDNA ŠT. 3-15/2015
Vrsta nepremičnine: Kmetijsko zemljišče 
Lokacija: Občina Krško
Parcele: Št. k.o.: 1332; Naziv k.o.: Podbočje; Št. parcele: 655/2. 
Minimalna cena: 4.918,32 EUR (po cenitvi)
Dimenzije: površina skupaj  1012 m2.
 
ZAPOREDNA ŠT. 4-15/2015
Vrsta nepremičnine: Gozdno zemljišče 
Lokacija: Občina Sevnica
Parcele: Št. k.o.: 1381; Naziv k.o.: Boštanj; Št. parcele: 645.
Minimalna cena: 809,16 EUR
Dimenzije: površina skupaj  1226 m2.
 
ZAPOREDNA ŠT. 5-15/2015
Vrsta nepremičnine: Gozdno zemljišče 
Lokacija: Občina Škofja Loka
Parcele: Št. k.o.: 2035; Naziv k.o.: Škofja Loka; Št. parcele: 720/2, 721/2. 
Minimalna cena: 3.011,90 EUR (po cenitvi)
Dimenzije: površina skupaj  2619 m2.
 
Ponudbe so lahko oddane za posamezno zemljišče ali za več zemljišč skupaj. Odkup se bo z izbranim ponudnikom izvršil čim prej, najkasneje do 1.11.2015.
 
Pisna ponudba naj vključuje osnovne podatke ponudnika in zaporedno številko po navedenem vabilu ter zavezujočo ponujeno ceno odkupa za m2. Natančnejša navodila za oddajo ponudbe najdete v priloženem vabilu. 
 
Za pravočasno predložene se bodo štele ponudbe, poslane na elektronski naslov info@sportna-unija.si ali po navadni pošti na naslov Vodnikova cesta 155, 1000 Ljubljana do vključno 14.8.2015.
 
Vse informacije v zvezi z vabilom kot morebitnim ogledom zemljišč se lahko dobi na elektronskem naslovu info@sportna-unija.si.
 
VABILO