JAVNI RAZPIS ZAVODA ZA ŠPORT PLANICA

JAVNI RAZPIS ZAVODA ZA ŠPORT PLANICA

  • 07.05.2015
  • Predmet razpisa je sofinanciranje področne koordinacije interesnih programov športa otrok in mladine v šolskem letu 2015/2016, ki bodo izpeljani v obdobju od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016.
Sofinanciranje področne koordinacije interesnih programov športa otrok in mladine v šolskem letu 2015/2016 (sofinancira se področno koordinacijo tistih programov, ki bodo izpeljani v obdobju od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016), in sicer sofinanciranje področne koordinacije naslednjih interesnih programov športa otrok in mladine: gibalni/športni program Mali sonček, športni program Zlati sonček, športni program Krpan, program Naučimo se plavati, program Šolska športna tekmovanja in prireditve ter program Hura, prosti čas.

Rok za oddajo prijav: ponedeljek, 11. 05. 2015
Datum odpiranja vlog: torek, 12. 05. 2015

Kontakt: Boštjan Vintar 01 434 23 91, 051 648 051 ali bostjan.vintar@sport.si.

Razpisna dokumentacija je na voljo TUKAJ.