VABILO K ODDAJI PONUDBE - oddaja prostora v najem / razpis je zaključen

VABILO K ODDAJI PONUDBE - oddaja prostora v najem / razpis je zaključen

  • 25.04.2015
  • Športna unija Slovenije odda večnamenski prostor s sanitarijami in kuhinjo v Oplotnici. K oddaji ponudbe vabimo vse zainteresirane ponudnike.
Vrsta nepremičnine: večnamenski prostor 
Naslov: Partizanska cesta 103, 2317 Oplotnica 
Namenjeno dejavnostim: prostor je primeren za skladišče ali organizacijo različnih dogodkov, prireditev, delavnic, družabnih srečanj za zaključene družbe in druge poslovne ali zasebne dogodke. Primeren je za do 40 oseb (sede) in do 70 oseb (stoje). 
Cena najema: 180 EUR/ mesečno + veljavna stopnja davka na dodano vrednost. 
Dimenzije: površina 171 m2
Varščina: 2 najemnini 
Obdobje najema: 11 mesecev; možnost podaljšanja

Ponudbe lahko posredujete v pisni obliki na elektronsko pošto info@sportna-unija.si ali po navadni pošti na naslov Vodnikova cesta 155, 1000 Ljubljana, s pripisom VOP-12/2015. Rok za oddajo ponudb je 8.5.2015.

Na podlagi obravnave prispelih ponudb bo Komisija za razpise izbrala najprimernejšega ponudnika na osnovi posredovane vsebine ponudbe, predvsem pa ponujene cene in opisa predvidene dejavnosti v prostoru, ki je predmet najema. Komisija bo Izvršnemu odboru podala predlog, s katerim ponudnikom naj se sklene najemna pogodba, kot je navedeno v tem vabilu k oddaji ponudbe. 

Izvršni odbor bo na svoji seji na podlagi poročila Komisije za razpise odločil o morebitni oddaji v najem. Izvršni odbor ima pravico, da ne izbere nobenega ponudnika in po potrebi ponovno objavi vabilo k oddaji ponudbe. 

Z izbranim ponudnikom se bo sklenila ustrezna najemna pogodba za določen čas – 11 mesecev, z dvo mesečnim odpovednim rokom. 

Vse informacije v zvezi s tem povabilom k oddaji ponudbe kakor tudi za morebitni ogled poslovnega prostora se lahko dobi le v pisni obliki in sicer tako, da se morebitna vprašanja pošlje na elektronski naslov info@sportna-unija.si. 

Vabilo