RAZPIS ZA SREDSTVA SKLADA LUKE KOPER

RAZPIS ZA SREDSTVA SKLADA LUKE KOPER "ŽIVETI S PRISTANIŠČEM"

  • 19.01.2015
  • Na spletni strani Luke Koper je objavljeno Vabilo k oddaji prijav za sofinanciranje projektov iz sponzorskega/donatorskega sklada Luke Koper »Živeti s pristaniščem«.
Predmet vabila je financiranje projektov, ki prispevajo k spodbujanju kulturnih, športnih, okoljskih, humanitarnih in drugih aktivnosti v lokalnem in širšem okolju, kakor so opredeljene v nadaljevanju tega vabila. 

S tem namenom namerava Luka Koper razdeliti razpoložljiva sponzorska in donatorska sredstva za leto 2015 za sofinanciranje različnih projektov v lokalnem in širšem okolju.

Pisne prijave potekajo v roku od 15. januarja do 2. februarja 2015.

Vabilo je v celoti objavjeno na portalu za trajnostni razvoj Luke Koper – Živeti s pristaniščem oziroma tukaj.