VABILO K ODDAJI PONUDBE

  • 13.05.2013
  • Na podlagi sklepa Izvršnega odbora št. 14-1/2013 Športna Unija Slovenije vabi vse zainteresirane ponudnike, da oddajo svojo pisno ponudbo za opravljanje odvetniških storitev v imenu in za ŠUS ter računovodskih storitev za ŠUS.

    Ponudbe morajo biti v celoti pripravljene v skladu z navodili zapisanimi v spodnjih dokumentih ter izpolnjevati vse pogoje za udeležbo.

    Odvetniške storitve.pdf

    Računovodske storitve.pdf