POZIV ZA KANDIDATE ZA ČLANE KOMISIJ IO ŠUS

  • 08.05.2013
  • Športno unijo Slovenije gradijo članice in zavzeti posamezniki, ki svoje znanje in čas vlagajo v napredek zveze. V Izvršnem odboru ŠUS-a si želimo čim več sodelovanja z vami in vas zato vabimo, da se nam pridružite v delovnih telesih, in sicer na tistih področjih, ki vas najbolj zanimajo. Želimo si odbore, ki bodo močni v znanju ter uravnoteženi po spolu, izkušnjah, športni dejavnosti in regijski zastopanosti. Vabljeni k oddaji predlogov svojih kandidatinj in kandidatov ter tako k graditvi ŠUS-a!

    Vaše predloge pričakujemo do vključno 15. maja 2013; za pravočasno prispele kandidature se bo štel datum posredovane elektronske pošte (poslati na: info@sportna-unija.si) ali datum poštnega žiga na ovojnici (poslati na: ŠUS, Koprska 94a, 1000 Ljubljana z obveznim pripisom: »Za Komisijo za predpise«). Vsaka članica lahko predlaga največ dva kandidata v dve različni komisiji, morda z željo po različnem spolu.

 

Kandidatura za izbrano komisijo naj vsebuje sledeče podatke:

  1. Naziv članice, ki prijavlja kandidata ter podpis odgovorne osebe;
  2. Organ na katerega se prijavlja kandidata (Komisija za akte, Komisija za priznanja, Gospodarska komisija, Komisija za marketing, Komisija za inventure, Odbor za mlade ali Strokovni svet);
  3. Podatki o kandidatu (ime in priimek, starost, stalno prebivališče, mobilni telefon in elektronski naslov);
  4. Izkušnje in znanja kandidata (poklic in izobrazba, do sedanje izkušnje iz delovnega področja organa).
  5. Kratka pojasnitev zakaj oddajate kandidaturo (do 400 znakov).

Izvršni odbor bo člane komisij, odbora in sveta imenoval na svoji redni seji ter jih objavil na spletni strani ŠUS. Izvršni odbor si pridržuje pravico, da imenuje 5 ali manj članov posameznega organa IO ŠUS.

Za dodatne informacije smo dosegljivi na elektronskem naslovu info@sportna-unija.si.

V pričakovanju čim večjega odziva vas lepo pozdravljamo.

Ekipa Športne unije Slovenije – povezani v gibanju!