• POZIV ZA KANDIDATE ZA ČLANE KOMISIJ IO ŠUS

    Razpisi 08.05.2013

    Športno unijo Slovenije gradijo članice in zavzeti posamezniki, ki svoje znanje in čas vlagajo v napredek zveze. V Izvršnem odboru ŠUS-a si želimo čim več sodelovanja z vami in vas zato vabimo, da se nam pridružite v delovnih telesih, in sicer na tistih področjih, ki vas najbolj zanimajo. Želimo si odbore, ki bodo močni v znanju ter uravnoteženi po spolu, izkušnjah, športni dejavnosti in regijski zastopanosti. Vabljeni k oddaji predlogov svojih kandidatinj in kandidatov ter tako k graditvi ŠUS-a!

    Vaše predloge pričakujemo do vključno 15. maja 2013; za pravočasno prispele kandidature se bo štel datum posredovane elektronske pošte (poslati na: info@sportna-unija.si) ali datum poštnega žiga na ovojnici (poslati na: ŠUS, Koprska 94a, 1000 Ljubljana z obveznim pripisom: »Za Komisijo za predpise«). Vsaka članica lahko predlaga največ dva kandidata v dve različni komisiji, morda z željo po različnem spolu.