• Priložnost za organizacije, ki delajo z otroki

  Razpisi 11.06.2013

  Slovenska filantropija poziva organizacije, ki se ukvarjajo z delom z otroki, da oblikujejo ponudbe za korporativne prostovoljske akcije. Eno izmed podjetij namreč išče priložnosti za prostovoljstvo v vseh regijah, in sicer jih zanimajo tako akcije, ki so primerne za najmanj 20 ljudi, kot tudi take, ki bi se jih udeležili posamezniki (v vsaki regiji bi želeli izvesti 2 taki manjši akciji).

  V letošnjem letu se želijo osredotočiti na delo z otroki, svojim zaposlenim pa bodo v septembru ponudili 5 dni za dobrodelnost. Izkoristite priložnost in nam posredujte svoje predloge.

  Več na: www.filantropija.org

 • VABILO K ODDAJI PONUDBE

  Razpisi 13.05.2013

  Na podlagi sklepa Izvršnega odbora št. 14-1/2013 Športna Unija Slovenije vabi vse zainteresirane ponudnike, da oddajo svojo pisno ponudbo za opravljanje odvetniških storitev v imenu in za ŠUS ter računovodskih storitev za ŠUS.

  Ponudbe morajo biti v celoti pripravljene v skladu z navodili zapisanimi v spodnjih dokumentih ter izpolnjevati vse pogoje za udeležbo.

  Odvetniške storitve.pdf

  Računovodske storitve.pdf

 • POZIV ZA KANDIDATE ZA ČLANE KOMISIJ IO ŠUS

  Razpisi 08.05.2013

  Športno unijo Slovenije gradijo članice in zavzeti posamezniki, ki svoje znanje in čas vlagajo v napredek zveze. V Izvršnem odboru ŠUS-a si želimo čim več sodelovanja z vami in vas zato vabimo, da se nam pridružite v delovnih telesih, in sicer na tistih področjih, ki vas najbolj zanimajo. Želimo si odbore, ki bodo močni v znanju ter uravnoteženi po spolu, izkušnjah, športni dejavnosti in regijski zastopanosti. Vabljeni k oddaji predlogov svojih kandidatinj in kandidatov ter tako k graditvi ŠUS-a!

  Vaše predloge pričakujemo do vključno 15. maja 2013; za pravočasno prispele kandidature se bo štel datum posredovane elektronske pošte (poslati na: info@sportna-unija.si) ali datum poštnega žiga na ovojnici (poslati na: ŠUS, Koprska 94a, 1000 Ljubljana z obveznim pripisom: »Za Komisijo za predpise«). Vsaka članica lahko predlaga največ dva kandidata v dve različni komisiji, morda z željo po različnem spolu.