• Podpora za energetsko obnovo nepremičnin, ki so v lastništvu društev

  Razpisi 12.06.2013

  Javni razpis PETROLURE/2013/R1 - Nepovratne finančne spodbude za izvedbo energetskih pregledov

  Predmet javnega razpisa je podelitev nepovratnih finančnih spodbud za projekte, ki so usmerjeni v zagotavljanje prihrankov energije pri končnih odjemalcih na območju Republike Slovenije, če gre za izvedbo energetskih pregledov. Vlagatelj vlogo dostavi na sedež sofinancerja (osebno, po pošti ipd.) od dneva objave v Uradnem listu RS dalje in najkasneje do 30. 7. 2013 oziroma do obvestila o porabi sredstev. Višina sofinanciranja 50% upravičenih stroškov.

  Več na: http://www.petrol.si/za-podjetja/storitve/subvencije-ure-ove/objavljeni-razpisi-2013

 • VABILO K ODDAJI PONUDBE ZA UPRAVNIKA ŠPORTNE HIŠE ILIRIJA

  Razpisi 11.06.2013

  ilirijaNa podlagi sklepa Izvršnega odbora vabi Športna unija Slovenije vse zainteresirane ponudnike, da oddajo svojo pisno ponudbo za upravnika Športne hiše Ilirija na Vodnikovi 155 v Ljubljani.

  Ponudbe morajo biti v celoti pripravljenje v skladu z navodili zapisanimi v spodaj priloženemu dokumentu ter izpolnjevati vse pogoje za udeležbo.

 • Razpis za nevladne organizacije v okviru Norveškega finančnega mehanizma in Finančnega mehanizma EGP

  Razpisi 11.06.2013

  V ponedeljek 3.6. je bil objavljen razpis Razpis za nevladne organizacije v okviru Norveškega finančnega mehanizma in Finančnega mehanizma EGP.

  Skupno je razpisanih 1.275.000 eur in sicer od tega 50% za velike projekte (sofinanciranje od 60.000 do 120.000 eur) in 50% za srednje projekte (sofinanciranje od 20.000 do 60.0000 eur).

  Upravičeni prijavitelji: NVO

  Vsak upravičenec – NVO – je lahko prijavitelj ENEMU srednjemu in ENEMU velikemu projektu, ter je neomejeno partnerska organizacija v drugih projektih.
 • Priložnost za organizacije, ki delajo z otroki

  Razpisi 11.06.2013

  Slovenska filantropija poziva organizacije, ki se ukvarjajo z delom z otroki, da oblikujejo ponudbe za korporativne prostovoljske akcije. Eno izmed podjetij namreč išče priložnosti za prostovoljstvo v vseh regijah, in sicer jih zanimajo tako akcije, ki so primerne za najmanj 20 ljudi, kot tudi take, ki bi se jih udeležili posamezniki (v vsaki regiji bi želeli izvesti 2 taki manjši akciji).

  V letošnjem letu se želijo osredotočiti na delo z otroki, svojim zaposlenim pa bodo v septembru ponudili 5 dni za dobrodelnost. Izkoristite priložnost in nam posredujte svoje predloge.

  Več na: www.filantropija.org

 • VABILO K ODDAJI PONUDBE

  Razpisi 13.05.2013

  Na podlagi sklepa Izvršnega odbora št. 14-1/2013 Športna Unija Slovenije vabi vse zainteresirane ponudnike, da oddajo svojo pisno ponudbo za opravljanje odvetniških storitev v imenu in za ŠUS ter računovodskih storitev za ŠUS.

  Ponudbe morajo biti v celoti pripravljene v skladu z navodili zapisanimi v spodnjih dokumentih ter izpolnjevati vse pogoje za udeležbo.

  Odvetniške storitve.pdf

  Računovodske storitve.pdf