• VABILO K ODDAJI PONUDBE - revizija celotnega poslovanja 2005-2013

  Razpisi 30.05.2014

  revizija_280812Športna unija Slovenije vabi vse zainteresirane ponudnike, da oddajo svojo pisno ponudbo za izvedbo letnih računovodskih izkazov za leto 2013 ter temeljite in poglobljene revizije na področju celotnega poslovanja za dogovorjene postopke poslovnih let 2005-2013.

 • VABILO K ODDAJI POVPRAŠEVANJA

  Razpisi 19.05.2014

  usŠportna unija Slovenije vabi vse upravljavce objektov v večinski lasti ŠUS, da oddajo povpraševanje za tekoče vzdrževanje. Tekoče vzdrževanje pomeni redno oziroma sprotno vzdrževanje, zamenjavo manjših delov in popravila manjših vrednosti, z namenom preprečitve večjih okvar in ohranjanja operativne funkcionalnosti.

 • Sofinanciranje programov dela društev v mestni občini Koper

  Razpisi 21.01.2014

  Javni razpis za sofinanciranje programov dela društev in drugih ustanov, katerih delovanje spodbuja promocijo zdravja v Mestni občini Koper za leto 2014

  Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov dela društev in drugih ustanov, katerih delovanje spodbuja promocijo zdravja v Mestni občini Koper v letu 2014.
  Na javni razpis se lahko prijavijo izključno društva in ustanove, katerih delovanje spodbuja razvoj in promocijo zdravja in ki:- delujejo na območju Mestne občine Koper in so registrirana v Sloveniji, - delujejo s ciljem pospeševanja razvoja zdravja na območju Mestne občine Koper ali delujejo s ciljem promocije zdravja na območju Mestne občine Koper, - ne bodo prejela sredstev za letno delovanje društva iz drugih virov Mestne občine Koper v letu 2014.
   

  Več na http://www.koper.si/index.php?page=razpisi&item=353&tree_root=104&id=27416

 • Članice ŠUS še bolj ugodno do zaključnega računa

  Razpisi 17.01.2014

  racunŠportna unija Slovenije v sodelovanju s poslovnim partnerjem podjetjem Coffou d.o.o., svojim članicam omogoča posebno ugodnost pri pripravi zaključnega računa. 

  Skladno z Zakonom o društvih, mora društvo letno poročilo za preteklo poslovno leto za namen državne statistike in javne objave predložiti do 31. marca tekočega leta Agenciji Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES).

 • JAVNI RAZPIS za sofinanciranje projektov Programa Norveškega finančnega mehanizma 2009-2014 in Prog

  Razpisi 30.12.2013

  Norveški finančni mehanizem ponovno razpisuje sredstva, ki se dodelijo za področja javnega zdravja, enakosti spolov, ohranjanje biodiverzitete in kulturne ter naravne dediščine. Za članice ŠUS sta zanimivi predvsem področji: zmanjševanje razlik v zdravju med skupinami uporabnikov in preprečevanje bolezni, povezanih z življenjskim slogom. Gre za večje projekte in sicer v vrednostih od 170.000 EUR do 1 mio EUR.

  NFM

  Športna unija Slovenije pripravlja projekt s katerim bo kandidirala na razpisu in sicer na prioriteti Pobude za javno zdravje. K sodelovanju boste z natančnejšimi navodili in obrazci o sodelovanju povabljene vse članice.

  Več