• JAVNI RAZPIS za sofinanciranje projektov Programa Norveškega finančnega mehanizma 2009-2014 in Prog

  Razpisi 30.12.2013

  Norveški finančni mehanizem ponovno razpisuje sredstva, ki se dodelijo za področja javnega zdravja, enakosti spolov, ohranjanje biodiverzitete in kulturne ter naravne dediščine. Za članice ŠUS sta zanimivi predvsem področji: zmanjševanje razlik v zdravju med skupinami uporabnikov in preprečevanje bolezni, povezanih z življenjskim slogom. Gre za večje projekte in sicer v vrednostih od 170.000 EUR do 1 mio EUR.

  NFM

  Športna unija Slovenije pripravlja projekt s katerim bo kandidirala na razpisu in sicer na prioriteti Pobude za javno zdravje. K sodelovanju boste z natančnejšimi navodili in obrazci o sodelovanju povabljene vse članice.

  Več

 • »PROJEKTNA PISARNA« – NOV NAČIN SVETOVANJA NA PODROČJU PRIDOBIVANJA POVRATNIH IN NEPOVRATNIH SREDSTE

  Razpisi 19.12.2013

  sredstava_EU_2Športna unija Slovenije za svoje članice uvaja še eno novost, ki bo služila kot podpora in pripomogla k učinkovitejšemu delovanju društev. Znotraj t.i. Projektne pisarne bomo namreč vsem članicam ŠUS omogočili svetovanje na področju prijav na različne nacionalne in mednarodne razpise za pridobivanje povratnih in nepovratnih sredstev pri njihovih projektih.

  Svetovanje bo potekalo na sedežu ŠUS enkrat tedensko po eno uro ter preko elektronske pošte projektna.pisarna@sportna-unij.si.
 • KOMISIJA ZA PROSTOVOLJSTVO IN HUMANITARNOST

  Razpisi 11.12.2013

  prostovoljstvoIzvršni odbor ŠUS je na svoji zadnji redni seji dopolnil Pravilnik o delovnih, posvetovalnih in strokovnih organih IO ŠUS, tako da je ustanovil novo komisijo z nazivom Komisija za prostovoljstvo in humanitarnost.

  Z željo, da bodo komisijo zastopali posamezniki, ki pripisujejo poseben pomen področju prostovoljstva in humanitarnosti in želijo sooblikovati programe in aktivnosti na tem področju vabimo vse zainteresirane članice ŠUS k oddaji predloga kandidatinje ali kandidata.

  Komisija za prostovoljstvo in humanitarnost bo opravljala naslednje naloge: spremljala aktivnosti prostovoljstva in humanitarnosti v Sloveniji; pripravljala predloge in sodelovala pri programih na področju prostovoljstva in humanitarnosti; sodelovala pri vodenju evidence o prostovoljcih in humanitarnih aktivnosti ter druge aktivnosti.

 • UPRAVLJAVEC OBJEKTOV IN ZEMLJIŠČA V MOZIRJU - PODALJŠAN ROK ZA ODDAJO PONUDBE

  Razpisi 21.11.2013

  MozirjeŠportna unija Slovenije vabi vse zainteresirane ponudnike, da oddajo svojo pisno ponudbo za upravljavca objektov in zemljišča v Mozirju, ki je v lasti Športne unije Slovenije. 

  Ponudbe morajo biti v celoti pripravljene v skladu z navodili zapisanimi v tem vabilu k oddaji ponudbe ter izpolnjevati vse pogoje za udeležbo.

  Ponudba se šteje za pravočasno, če je predložena naročniku do vključno 2. 12. 2013.

  Za pravočasno prispele ponudbe se bo štela elektronska pošta (poslati na: info@sportna-unija.si) ali v pisni obliki posredovana ponudba (poslati na: ŠUS, Vodnikova 155, 1000 Ljubljana, s pripisom VOP-7/2013), ki jo bo naročnik prejel do dne 2. 12. 2013.

  Vabilo (pdf)

 • PRAVNO SVETOVANJE ZA VSE ČLANICE ŠUS

  Razpisi 09.11.2013

  pravno_svetovanjeŽelimo si olajšati delo naših članic, zato je izvršni odbor Športne unija Slovenije s pomočjo vabila k oddaji ponudb izbral tri partnerske odvetniške pisarne. Sklop rednega sodelovanja ne zajema zgolj potreb ŠUS-a, ampak prinaša zelo pomemben servis vsem članicam ŠUSa.

  Odvetniki, partnerji ŠUSa, bodo nudili brezplačno pravno svetovanje 1 uro na teden ter redno pravno elektronsko svetovanje, ki ga lahko vsi člani koristite za potrebe svojega društva.

  Poleg svetovanja članicam, bodo odvetniki pomagali s strokovnimi nasveti na regijskih posvetih s članicami, prispevki v glasilu ŠUS ter na drugih delavnicah, okroglih mizah in raznih predavanjih v organizaciji ŠUS. Zaradi lažjega izvajanja aktivnosti svetovanja so priložena navodila za uporabo te storitve.