Banner Akademija1

ŠUS Akademija

17. Kongres športa za vse je potekal med 17. in 18. novembrom v Ljubljani. Osrednja tema je bila posvečena izzivom in priložnostim športa za vse v lokalni skupnosti.
Preberi več
Bnner

Zdravo društvo

Osnovni namen projekta je promocija organizirane, redne, strokovno vodene in ustrezno strukturirane športnorekreativne vadbe, ki se odvija širom Slovenije.
Preberi več
Main Photo

Vadba na recept

Program predstavlja edinstveno rešitev, kako po dolgotrajni odsotnosti gibanja in športno rekreativnih dejavnosti posameznike vključiti v vadbeni proces, ki bo temeljil na konsistentnosti, interaktivnosti in ustrezni motivaciji.
Preberi več

O nas

Športna unija Slovenije je množična družbena organizacija športa za vse, ki združuje raznovrstne športne organizacije iz vse Slovenije, ki delujejo na področju športne rekreacije in športne vzgoje.

Zveza svojim članicam že desetletja nudi širok in raznolik nabor programov, ki so prilagojeni sodobnemu načinu življenja, različnim starostnim skupinam ter različno gibalno sposobnim posameznicam in posameznikom.

Športna unija Slovenije kot partner sodeluje v številnih evropskih projektih na področju športa za vse. Namen mednarodnega delovanja je vzpostavitev mednarodne mreže partnerstev, prenos znanja in izkušenj ter sledenje smernicam Evropske unije na področju športa za vse.

Več
Sus Stavba
Section Bg Clani

Naši člani

Tretji Steber
Društvo Eksena
Prvi Steber
Športno društvo Partizan Škofja Loka
Tretji Steber
Društvo borilnih veščin Ippon Sevnica
Tretji Steber
Športno društvo AS’ fit
Tretji Steber
Športno društvo Mega center
Drugi Steber
Zveza športnih društev Klif Ankaran
Tretji Steber
Združenje inštitut Perun
Tretji Steber
Športno društvo Sonček Solkan
Tretji Steber
Mladinski klub Nade Žagar
Tretji Steber
Triatlonski klub Ljubljana
Tretji Steber
Športno društvo T.E.A.M.
Tretji Steber
Atletski klub Asfalt Kovač Šentjur
Tretji Steber
Športno društvo Out in Slovenija
Drugi Steber
Športna zveza Ajdovščina
Tretji Steber
Športno društvo Ludus
Tretji Steber
Športno društvo Dvokorak
Tretji Steber
Društvo Kazina
Tretji Steber
Košarkarski klub Orli Postojna
Prvi Steber
Telesno vzgojno društvo Partizan Žirovnica
Tretji Steber
Kulturno športno in turistično društvo Tabor Kalc 1869 Knežak
Tretji Steber
Športno kulturno društvo Mekinje
Drugi Steber
Športna zveza Mestne občine Ptuj
Prvi Steber
Športno društvo Partizan Ravne na Koroškem
Tretji Steber
Športno društvo Mozirje
Drugi Steber
Športna zveza Slovenj Gradec
Tretji Steber
Športno društvo Klub ponosnih posameznikov
Prvi Steber
Športno društvo Narodni dom Ljubljana
Drugi Steber
Športna zveza Nova Gorica
Tretji Steber
Športno društvo Ljubljana – moje mesto
Tretji Steber
Športno društvo Piran
Tretji Steber
Športno društvo Moj mir
Tretji Steber
Študentski športni klub Zdrava zabava
Tretji Steber
Športno društvo Čili
Tretji Steber
Akademsko atletsko društvo Slovan
Tretji Steber
Športno društvo EFI
Tretji Steber
Sonček – Športno društvo cerebralne paralize
Tretji Steber
Športno društvo Ris
Prvi Steber
Športno društvo Partizan Vič
Tretji Steber
Rugby klub Ris Cerknica
Prvi Steber
Splošno športno društvo Tržič
Tretji Steber
Društvo Motivakcija
Tretji Steber
Disc golf klub Ljubljana
Prvi Steber
Telesno vzgojno društvo Partizan Domžale
Tretji Steber
Športno društvo Tabor Žiri
Tretji Steber
Športno društvo Turbo M
Tretji Steber
Judo klub Sokol Ljubljana
Tretji Steber
Klub za ritmično gimnastiko Narodni dom Ljubljana
Tretji Steber
Konjeniško društvo Marsilea
Drugi Steber
Športna zveza Koper
Tretji Steber
Športno in kulturno društvo Capoeira Tradição Baiana
Tretji Steber
Športno društvo HIT
Tretji Steber
Mladinski nogometni klub CPC Black & White
Tretji Steber
Plavalni klub Terme Ptuj
Tretji Steber
Društvo paraplegikov Prekmurja in Prlekije
Tretji Steber
Taekwon-do klub “Radovljica”
Tretji Steber
Planinsko društvo Lisca Sevnica
Tretji Steber
Športno atletsko društvo Mavrica
Prvi Steber
Športno društvo Izlake
Tretji Steber
Aktivni šolniki – Šolsko športno društvo 4. julij
Prvi Steber
Telovadno društvo Sokol Brežice
Tretji Steber
Plesno društvo FDC – Fionas Dance Company
Prvi Steber
Športno društvo Sokol Bežigrad
Tretji Steber
Športno društvo FITT Črnuče
Tretji Steber
Športno rekreacijsko društvo Vrhpolje
Prvi Steber
Telesno vzgojno društvo Partizan Borovnica
Tretji Steber
Žensko košarkarsko društvo Maribor
Tretji Steber
Športno rekreativno društvo Kras-Run for life
Drugi Steber
Zveza športnih društev Občine Žalec
Tretji Steber
Športno društvo Športno srce
Tretji Steber
Atletski klub Domžale
Tretji Steber
Karate klub Olimpija Ljubljana
Tretji Steber
Shotokan karate-do klub Gornja Radgona
Drugi Steber
Športna zveza Občine Kidričevo
Prvi Steber
Športno društvo Polje
Drugi Steber
Športna zveza Velenje
Tretji Steber
Športno društvo Polyteam Ljubljana
Drugi Steber
Športna zveza Logatec
Tretji Steber
Športno društvo tekači Vipavske doline
Tretji Steber
Športno društvo šport in narava
Drugi Steber
Športna zveza Murska Sobota
Tretji Steber
Športno društvo Zadvor
Drugi Steber
Športna zveza Jesenice
Tretji Steber
Športno društvo Mark Šempeter
Tretji Steber
Športno društvo Mladi rod
Drugi Steber
Športna zveza Občine Gorišnica
Prvi Steber
Telesno vzgojno društvo Partizan Boštanj
Tretji Steber
ŠPORTNO DRUŠTVO EFI
Tretji Steber
Kolesarsko društvo DOS
Tretji Steber
Avto moto touring klub Ljubljana
Tretji Steber
Društvo Interes Ljubljana
Tretji Steber
BODIFIT
Drugi Steber
Občinska športna zveza Moravske Toplice
Prvi Steber
Športno društvo Partizan Kamna Gorica
Tretji Steber
Atletski klub Cerklje
Tretji Steber
Univerzitetna športna zveza Maribor
Tretji Steber
Športno turistično društvo Vinica
Prvi Steber
Športno društvo Trnovo
Prvi Steber
Društvo za telesno vzgojo Partizan Pobrežje Maribor
Tretji Steber
Združenje za medkulturno sodelovanje in dialog Slovenije
Tretji Steber
Športno Društvo Mošnje
Tretji Steber
Športno izobraževalno kulturno društvo Pipoca
Tretji Steber
Študentski športni klub Zdrava zabava
Tretji Steber
Društvo Interes Ljubljana
Tretji Steber
Judo klub Bežigrad
Prvi Steber
Društvo za športno rekreacijo in telesno vzgojo Partizan Jesenice
Drugi Steber
Športna zveza Komen
Tretji Steber
Športno društvo ABC šport Ljubljana
Tretji Steber
Atletski klub Rudar
Drugi Steber
Športna zveza Kranj
Prvi Steber
Športno društvo Partizan Kamna Gorica
Tretji Steber
Planinsko društvo Maks Meško Ormož
Tretji Steber
Športno in kulturno društvo Capoeira Slovenija
Tretji Steber
Športno društvo Sele-Vrhe
Drugi Steber
Športna zveza Koper
Tretji Steber
Društvo borilnih veščin Ippon Sevnica
Tretji Steber
Društvo Šola Zdravja
Tretji Steber
Žensko košarkarsko društvo Maribor
Tretji Steber
Športno društvo Polyteam Ljubljana
Tretji Steber
Ribiško čolnarsko društvo Porporella
Drugi Steber
Športna zveza Velenje
Tretji Steber
Društvo paraplegikov Prekmurja in Prlekije
Tretji Steber
Planinsko društvo Lisca Sevnica
Drugi Steber
Zveza športnih društev Občine Žalec
Tretji Steber
Alpski smučarski klub Kranjska Gora
Prvi Steber
Telesno vzgojno društvo Partizan Boštanj
Tretji Steber
Športno društvo Ando Hirschmann
Tretji Steber
Športno društvo Ris
Drugi Steber
Športna zveza Logatec
Prvi Steber
Športno društvo Partizan Vič
Drugi Steber
Športna zveza Ajdovščina
Prvi Steber
Športno društvo Polje
Drugi Steber
Športna zveza Ljutomer
Tretji Steber
Društvo Kazina
Prvi Steber
Splošno športno društvo Tržič
Drugi Steber
Športna zveza Ljubljane
Tretji Steber
Večetnično kulturno, izobraževalno, turistično in športno društvo
Tretji Steber
Športno društvo RCU Lukovica
Tretji Steber
Športno društvo Endorfin
Tretji Steber
Športno turistično rekreativno kulturno društvo Mlaj
Tretji Steber
Športno društvo Gaberje Celje
Tretji Steber
Atletski klub Domžale
Tretji Steber
Športno društvo Športno srce
Tretji Steber
Turistično društvo Polževo
Tretji Steber
Aikido klub Tegatana
Prvi Steber
Društvo za telesno vzgojo Partizan Pobrežje Maribor
Tretji Steber
Športno društvo Dobrepolje
Tretji Steber
Sonček – Športno društvo cerebralne paralize
Tretji Steber
Športno društvo Ludus
Tretji Steber
Športno Društvo Mošnje
Tretji Steber
Akademski golf klub
Tretji Steber
Klub karate akademija Radovljica
Tretji Steber
Rugby klub Ris Cerknica
Prvi Steber
Športno društvo Partizan Škofja Loka
Prvi Steber
Športno društvo Moste
Prvi Steber
Telesno vzgojno društvo Partizan Borovnica
Prvi Steber
Športno društvo Trnovo
Tretji Steber
Košarkarski klub Orli Postojna
Tretji Steber
Mladinski klub Nade Žagar
Tretji Steber
Kolesarsko društvo DOS
Tretji Steber
Konjeniško društvo Marsilea
Tretji Steber
Športno društvo Rekreativček
Tretji Steber
Športno društvo Out in Slovenija
Drugi Steber
Športna zveza Jesenice
Tretji Steber
Športno društvo Tabor Žiri
Tretji Steber
Športno društvo Ultimate frisbee Maribor
Tretji Steber
Športno društvo FITT Črnuče
Tretji Steber
Aktivni šolniki – Šolsko športno društvo 4. julij
Drugi Steber
Športna zveza Beltinci
Tretji Steber
Športno društvo Zadvor
Tretji Steber
Društvo Vezalka
Prvi Steber
Športno društvo Izlake
Tretji Steber
Medobčinsko društvo prijateljev mladine Ajdovščina
Tretji Steber
Športno društvo Klub ponosnih posameznikov
Tretji Steber
Društvo Motivakcija
Tretji Steber
Športno društvo T.E.A.M.
Tretji Steber
Športno društvo tekači Vipavske doline
Tretji Steber
Športno društvo Mladi rod
Tretji Steber
Športno društvo Čili
Drugi Steber
Športna zveza Mestne občine Ptuj
Tretji Steber
Športno društvo Mozirje
Prvi Steber
Telovadno društvo Sokol Brežice
Prvi Steber
Društvo za športno rekreacijo Murska Sobota
Tretji Steber
Klub borilnih veščin Sevnica
Tretji Steber
Športno društvo Brazde vzdržljivosti
Tretji Steber
Športno turistično društvo Vinica
Prvi Steber
Telesno vzgojno društvo Partizan Javornik – Koroška Bela
Drugi Steber
Zveza športnih društev Polzela
Tretji Steber
Športno društvo Udarni list
Tretji Steber
Turistično društvo Bohinj
Tretji Steber
Judo klub Sokol Ljubljana
Tretji Steber
Golf klub Kranjska Gora
Tretji Steber
Atletski klub Cerklje
Tretji Steber
Univerzitetna športna zveza Maribor
Drugi Steber
Športna zveza Nova Gorica
Prvi Steber
Športno društvo Sokol Bežigrad
Tretji Steber
Klub za ritmično gimnastiko Narodni dom Ljubljana
Tretji Steber
Lokostrelski klub Mins Postojna
Tretji Steber
Športno društvo Tanko šport
Tretji Steber
Akademsko atletsko društvo Slovan
Tretji Steber
Športno rekreativno društvo Kras-Run for life

Aktualno

Logo Metricni 2

27. maja 2024

Člani, Splošno

Vabilo na volilno skupščino Športne unije Slovenije

Članice Športne unije Slovenije vabimo na volilno skupščino Športne unije Slovenije, ki bo potekala v torek, 11. 6. 2024 ob…

Preberi več
1d8a6728

27. maja 2024

Splošno, Teden gibanja

Pričel se je Teden gibanja 2024!

Z današnjim dnem se je tudi uradno pričela mednarodna iniciativa Teden gibanja, ki bo potekala vse do prihajajoče nedelje, 2.…

Preberi več
1d8a3983 1256x960

24. maja 2024

Člani, Splošno

Dejan Crnek, predsednik Športne unije Slovenije: Ostajamo povezani!

“Glede na to, da sam več ne bom kandidiral za nov mandat predsednika, sem Izvršnemu odboru ŠUS-a predlagal sklic skupščine.…

Preberi več
Section Bg Programi

Programi

Športni
dogodki

Programi športnih dogodkov so namenjeni promociji gibanja in aktivnega preživljanja prostega časa.
Več

Telesne
vadbe

S programi telesnih vadb za krepitev zdravja želimo povečati delež redno telesno aktivnih posameznikov.
Več

Strokovna podpora

S programi strokovne podpore krepimo delovanje športnih organizacij na kadrovskem in programskem nivoju.
Več

Mednarodne aktivnosti

Športna unija Slovenije kot partner sodeluje v številnih evropskih projektih na področju športa za vse. Namen mednarodnega delovanja je vzpostavitev mednarodne mreže partnerstev, prenos znanja in izkušenj ter sledenje smernicam Evropske unije na področju športa za vse.
Projekti

Projekti

Mednarodni dogodki

Mednarodni dogodki

Kontakt

Članstva

Partnerji in podporniki

Prva Stran Ministrstvo Za Sport
Prva Stran Ministrstvo Za Zdravje
Prva Stran Ministrstvo Za Javno Upravo
Logo Mvi4
Logotip Nijz
Fs Osnovni
Logo Eu
Logo Erasmus