SIOL POROČAL, DA ŠUS PRIPRAVLJALCEM ZAKONA PREDLAGA UPORABO POJMA ŠPORT ZA VSE, VEČ PREDSTAVNIKOV ŠPORTNE REKREACIJE IN DOPOLNITEV PROSTOVOLJNEGA DELA

SIOL POROČAL, DA ŠUS PRIPRAVLJALCEM ZAKONA PREDLAGA UPORABO POJMA ŠPORT ZA VSE, VEČ PREDSTAVNIKOV ŠPORTNE REKREACIJE IN DOPOLNITEV PROSTOVOLJNEGA DELA

  • 12.02.2016
  • Članek na Siolu o aktualnem predlogu Zakona o športu, ki poroča, da je pripombe poslalo 35 različnih organizacij in povzema stališča Toma Levovnika, Ota Giacomellija, OKS-a, ŠUS in SPINS.