REGIJSKI POSVET ŠPORTNIH DRUŠTEV OBALNO-KRAŠKE REGIJE, januar 2014, Sežana