Skupščino ŠUS zaznamovala podelitev priznanj zaslužnim posameznikom

Skupščino ŠUS zaznamovala podelitev priznanj zaslužnim posameznikom

  • 21.09.2023
  • Ta torek je v dvorani Športne hiše Ilirija potekla skupščina ŠUS, v sklopu katere smo zaslužnim posameznikom podelili posebna priznanja ob 30. obletnici delovanja naše organizacije pod imenom Športna unija Slovenije.

Nekaj več kot 40 delegatov je v uvodnih minutah pred pričetkom skupščine najprej prisluhnilo predstavitvi mednarodnega projekta Playful Ageing, ki ga je pripravila Mojca Markovič, sekretarka za mednarodne in nepremičninske zadeve. V predstavitvi je izpostavila osrednje cilje projekta, ki so spodbujanje socialne vključenosti in enakih možnosti v športu, povečevanje veščin in kompetenc prostovoljcev, ozaveščanje, spodbujanje udeležbe v zdravju koristni telesni dejavnosti s posebnim poudarkom na ženskah ter krepitvi sodelovanja med športnimi organizacijami, lokalno skupnostjo in drugimi deležniki.  

Sledila je otvoritev skupščine s predstavitvijo osrednje točke dnevnega reda, ki se je nanašala na Pravila ŠUS. Vsebino točke je navzočim predstavil podpredsednik, mag. Patrik Peroša. Delegati so z veliko večino potrdili predlog sprememb in dopolnitev Pravil ŠUS in Poslovnika o delu skupščine.

V sklopu zadnje točke dnevnega reda pa smo na oder povabili najzaslužnejše posameznike, ki so odigrali ključno vlogo pri ustvarjanju uspešne, prepoznavne in stabilne Športne unije Slovenije. Posebno priznanje so za vodenje organizacije dlje kot en mandat in izjemen prispevek k dosedanjemu razvoju prejeli: Radovan Cvetek, Miro Ukmar, Jože Marc in Dejan Crnek.

V obrazložitvi, ki jo je prebrala predstavnica Društva za športno rekreacijo Partizan Boštanj, Klaudija Redenšek, smo med drugim izpostavili njihovo predanost, strokovnost in veliko ljubezen do športa. Bili so idejni vodje različnih programov, skrbeli kot dobri gospodarji za nepremično premoženje ter uspešno prenašali tuje dobre prakse in znanje v Slovenijo. Vložili so veliko prostovoljnih ur v delo organov Športne unije Slovenije, njene članice in druge posameznike. Nenehno so iskali izzive za dobrobit slovenskega športa za vse, skratka bili so gonilna sila za vsesplošni napredek in razvoj športne rekreacije.

Nagrajencem je priznanja podelil podpredsednik Športne unije Slovenije, Branko Recek.

Sledilo je še druženje ob pijači, prigrizkih in sproščenemu klepetu.

Skupščina 19. 9. 2023