Delegati potrdili predlog rebalansa proračuna

Delegati potrdili predlog rebalansa proračuna

  • 13.12.2022
  • Včeraj smo v prostorih Športne hiše Ilirija gostili delegate in ostale predstavnike društev člani ŠUS, ki so se zbrali na izredni decembrski skupščini ter predprazničnem srečanju članic ŠUS.

Zbrane je uvodoma pozdravil generalni sekretar, Janez Ovsenik. Pred formalnim začetkom so lahko prisluhnili predstavitvi mednarodnih projektov European Fitness monitoring System (EUFITMOS) in Social Inclusion Methodology in Critical Areas via Sport (SIMCAS), ki ju je predstavila sekretarka za mednarodne in nepremičninske zadeve, Mojca Markovič.

Na seji je sodelovalo več kot 55 delegatov, ki so odločali o dveh točkah dnevnega reda. Poleg prvotne – predlog rebalansa proračuna Športne unije Slovenije za leto 2022 je bil namreč na dnevni red uvrščen še predlog potrditve delovanja ŠUS v skladu z etičnim kodeksom delovanja v športu (sprejet lani na skupščini Olimpijskega komiteja Slovenije). Pobuda je prišla s strani predsednika Športne zveze Nova Gorica, g. Mirana Müllnerja. Delegati so po krajši razpravi z veliko večino potrdili oba sklepa.

Sejo smo po zaključku uradnega dela pospremili še z druženjem ob prigrizkih in pijači.

Skupščina ŠUS 12. 12. 2022