Razpis Fundacije za šport za leto 2023

Razpis Fundacije za šport za leto 2023

  • 24.10.2022
  • Pričeli smo s pridobivanjem sredstev za izvedbo programov ŠUS v letu 2023. Članice tako vabimo, da se skladno s svojimi dejavnostmi priključite izbranim programom.

Športna unija Slovenije bo na Javni razpis Fundacije za šport za sofinanciranje športnih programov, razvojne dejavnosti v športu, športnih prireditev in promocije športa ter družbene in okoljske odgovornosti v športu v letu 2023 prijavila svoje programe, ki bodo vključevali mrežo podizvajalcev. V kolikor bo ŠUS uspešen pri kandidiranju na razpis FŠ za posamezni program, bo ŠUS sofinanciral izvedbo posameznega programa lokalnim izvajalcem skladno z razpisnimi pogoji Fundacije za šport.

Članice smo v posebnem obvestilu povabili, da nam posredujete izpolnjene in podpisane izjave skupaj z ustreznimi prilogami po navadni ali elektronski pošti, in sicer najpozneje do ponedeljka, 7. novembra 2022. V kolikor ste zainteresirani za sodelovanje v programih Športne unije Slovenije, nas kontaktirajte na e-naslov sus@sportna-unija.si.