4. srečanje partnerjev projekta INTERACT

4. srečanje partnerjev projekta INTERACT

  • 25.08.2021
  • Tokratnega srečanja se je udeležilo 15 partnerjev projekta, sestanek je bilo zelo produktiven. Vsi so pokazali velik doprinos projektu s svojimi trenutnimi rezultati opravljenih nalog, ki so jim bile dodeljene.

Na tokratnem srečanju preko spleta so bile obravnavane izredno pomembne vsebine, naloge koncepta projekta, ki preko večine ustvarjenih dokumentov posameznih partnerjev projekta vse skupaj z inovativnimi idejami, rešitvami in predlogi postavljajo v celostno podobo, zaključno formo.

Na dvournem srečanju projekta INTERACT, ki šport za vse in gibalno aktivnost postavlja v ospredje mednarodnih športnih organizacij, je bilo obravnavano poročilo, ki v celoti dokumentira izzive, potrebe, pričakovanja, ki so pred nami pri širjenju športa za vse. Definirana in terminološko natančno opredeljena je bila besedna zveza »šport za vse«, predebatirali so pravilno umestitev in enotno uporabo besedne zveze znotraj družbe, medijev, itd.

Ustvarila se je začetna postavitev spletne strani za potrebe projekta INTERACT. Predstavljeni so bili primeri dobre prakse projektov športnih organizacij na ravni uporabnikov spletnih strani, predstavljen spletni obrazec za pridobivanje in zbiranje informacij o določenih projektih organizacij. Izbiral se je tudi slogan projekta (motto), ki bo vodilna nit celotnega delovanja projekta, ki se zavzema za aktiviranje organizacij in vseh ljudi v smeri športa za vse in gibalne aktivnosti.

Ena najpomembnejših tem sestanka je bil izdelan dokument (im. Pledge), ki zajema vse politične nazore največjih športnih, ter zdravstvenih organizacij, s katerim se v prihodnosti pristopa, vabi k sodelovanju na projekt športa za vse in gibalne aktivnosti vse organizacije v svetu. Partnerji predstavili tudi vsebine modula za izobraževanje in nadgradnjo kadra na področju športa za vse in gibalne aktivnosti. Naslednji sestanek partnerjev sledi v mesecu novembru, skupno srečanje, v živo, pa naj bi bilo predvideno v mestu Frankfurt, meseca maja.

Več informacij o projektu INTERACT in TAFISA s klikom na link, http://tafisa.org/news/INTERACTNewPhase in http://tafisa.org/.

TAFISA kot nosilka projekta INTERACT to leto praznuje 30 let!

Vljudno vabljeni na proslavitev 30. OBLETNICE, ki bo v Sloveniji, v Portorožu, kot del programa 27. TAFISA SVETOVNEGA KONGRESA 2022, meseca JUNIJA!