Zaživela nova spletna stran projekta

Zaživela nova spletna stran projekta

  • 02.08.2021
  • Na mednarodnem projektu Europe in action, ki se pod okriljem TAFISE – Mednarodne organizacije športa za vse odvija od začetka lanskega leta, je zaživela nova spletna stran. Slednja je nastala na pobudo partnerskih organizacij, ki sodelujejo na projektu, med katerimi je tudi naša organizacija.

Osvežena, zelo pregledna spletna stran zaenkrat vključuje osnovne informacije o projektu ter do sedaj zbran in pripravljen pregled evropskih politik in primerov dobrih praks. Seznam slednjih se sicer dopolnuje ves čas trajanja projekta.

Eden izmed ciljev projekta je oblikovanje, razvoj in pilotiranje izobraževalnih modulov, ki bodo kot orodje za dodatno neformalno izobraževanje na področju športa za vse namenjeni različnim deležnikom in akterjem iz različnih sektorjev, organizacij in držav.

Teme modulov so bile izbrane na podlagi začetne primerjave med dvanajstimi temami misije TAFISA 2030, praktičnimi rezultati, ki jih je ponudila analiza v začetni fazi projekta ter pregledom delovnega načrta EU za šport za obdobje 2020 – 2024. Tekom trajanja projekta je bila na pobudo partnerskih organizacij dodana še 13 tema, in sicer digitalizacija in inovacije.

Cilj projekta je za vsako izmed trinajstih tem oblikovati neformalni izobraževalni sklop, ki bo ponudil praktično znanje z dotičnega področja z osnovno idejo promocije športa za vse in HEPA ciljev (telesna aktivnost za zdravje).

Od trinajstih modulov bodo tekom projekta pilotno izvedeni trije, in sicer v sklopu t.i. aktivnih srečanj v prihodnjem letu. Cilj srečanj je združiti udeležence iz različnih evropskih regij, sektorjev in organizacij ter jim ponuditi možnosti za razširitev znanj, deljenje izkušenj in primerov dobrih praks, mreženje in razpravljanje o aktualnih vprašanjih na področju športa za vse. Izbrane teme prvih treh modulov, ki bodo zaživeli v praksi, so spolna enakopravnost, aktivna mesta ter mir, razvoj in partnersko sodelovanje.

Konkretnejša vsebina posameznih modulov bo na spletni strani predstavljena v prihodnjim mesecih, zato vabljeni k spremljanju objav na https://www.europe-in-action.org/.