Redna letna skupščina Športne unije Slovenije

Redna letna skupščina Športne unije Slovenije

  • 16.03.2021
  • Članice ŠUS vabimo na letno skupščino Športne unije Slovenije, ki bo potekala v torek, 30. 3. 2021 s pričetkom ob 16.30 preko videokonferenčne aplikacije ZOOM.

Dnevni red:

1. Otvoritev
2. Skupščina 30. 3. 2021 
    2.1. Izvolitev organov skupščine
    2.2. Glasovanje na skupščini
    2.3. Dnevni red skupščine
    2.4. Poročilo verifikacijske komisije
3. Poslovno in finančno poročilo 2020 
4. Letni delovni načrt 2021 
5. Program gospodarjenje z nepremičnim premoženjem ŠUS
6. Razno 

Prosimo vas, da svojo udeležbo potrdite s poverilnico, ki jo pred sejo pošljete po e-pošti na naslov spela.orehek@sportna-unija.si.

Gradivo:

 Navodila za povezavo na skupščino preko videokonferenčne aplikacije ZOOM so bila članicam poslana po e-pošti.