Spremembe omejitev pri izvajanju športnih programov

Spremembe omejitev pri izvajanju športnih programov

  • 12.02.2021
  • Vlada RS je na svoji 57. redni seji 11. februarja 2021 sprejela Odlok o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov. Odlok začne veljati 13. februarja 2021, uporabljati se začne 15. februarja 2021.

Dp takrat se uporablja Odlok o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov (Uradni list RS, št. 2/21, 5/21, 9/21, 12/21 in 15/21), ki ohranja dosedanje omejitve.

OKS - ZŠZ bo v sodelovanju z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport in Fakulteto za šport Univerze v Ljubljani z namenom razjasnitev odprtih vprašanj in razprave, o po našem mnenju strogih določilih glede testiranj, organiziral spletno javno predstavitev Odloka. Dogodek bo namenjen tudi interpretaciji ravnanj skladno s priporočili NIJZ.

O terminu vas obvestimo v kratkem.

Odlok o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov